tu học phật pháp

  1. dieuphapam

    Tu Học Phật Pháp

    Mặc dù có những dị biệt về niềm tin tôn giáo, quốc tịch, và đẳng cấp, mọi chúng sinh đều ước muốn đạt được hạnh phúc và luôn luôn tránh xa đau khổ và những nguyên nhân của nó. Vì thế, ta cần phải hiểu biết về những nguyên nhân của hạnh phúc và đau khổ. Cách thức duy nhất để đạt được hạnh phúc...
Top