tự chế ngự

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Tự thắng tốt đẹp hơn, Hơn chiến thắng người khác, Người khéo điều phục mình

    Tự thắng tốt đẹp hơn Hơn chiến thắng người khác Người khéo điều phục mình Thường sống tự chế ngự (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top