truyện ngắn

  1. dieuphapam

    Truyện Ngắn Phật Giáo Vol 5

    Kính thưa quý thính giả, một mùa vu lan nữa lại đang về, mở ra cả một mùa báo ân báo hiếu. Với nhà Phật, báo hiếu với cha mẹ không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác. Đạo Phật là đạo hiếu hạnh lấy tình thương yêu con người và muôn loài làm đầu. Tình thương này bắt nguồn từ tình thương cha...
  2. D

    Truyện ngắn PG-vol 3 - Những mùa xuân đời người

    Mục lục: Truyện ngắn PG-vol 3 - Xuân Trong Ta Truyện ngắn PG-vol 3 - Xuân Trong Ta
Top