trungpa

  1. dieuphapam

    Con Đường Chính Là Đích Đến - Cẩm Nang Căn Bản Của Thiền Định Phật Giáo

    Cuốn sách này bao gồm 2 hội thảo, được tổ chức bởi Đại sư Phật giáo Tây Tạng Chogyam Trungpa, cả 2 đều được diễn ra năm 1974. Những hội thảo này giới thiệu các giáo lý do ông truyền giảng, mang đến quan điểm và phương pháp tu tập thiền định Phật giáo. Truyền thuyết ghi lại rằng, vào thời kì Đức...
Top