tỉnh giác

  1. dieuphapam

    [Thư pháp] Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, Không luận ngày đêm, Ý vui tu thiền định

    Đệ tử Gotama Luôn luôn tự tỉnh giác Không luận ngày đêm Ý vui tu thiền định (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top