pháp tối thượng

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Ai sống một trăm năm, Không thấy Pháp tối thượng, Không bằng sống một ngày...

    Ai sống một trăm năm Không thấy Pháp tối thượng Không bằng sống một ngày Thấy được Pháp tối thượng (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top