nhẫn nhục

 1. dieuphapam

  [Thư pháp] Nhẫn nhục đệ nhất đạo, tiên tu trừ ngã nhân, sư lai vô sở thụ, tức chân bồ đề thân

  Nhẫn nhục đệ nhất đạo Tiên tu trừ ngã nhân Sự lai vô sở thụ Tức chân bồ đề thân (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư pháp] Nhẫn nhục đạo thứ nhất, trước phải trừ ngã nhân

  Nhẫn nhục đạo thứ nhất Trước phải trừ ngã nhân Việc đến không thọ nhận Là chơn thân bồ đề (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  10 Đức Tính Cần Có Của Người Xuất Gia

  Chương 9: Có sức mạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục là ý tưởng dứt khoát nhận sự sỉ nhục, bao hàm tính khoan dung và kiên nhẫn. Giáo lý này trong 6 pháp Ba La Mật mà phật giáo Đại Thừa gọi là “nhẫn nhục Ba La Mật”. Nhẫn nhục Ba La Mật là kiến nghị, nhường nhịn, chịu đựng. Ngoài ý nghĩa khoan dung tất...
 4. dieuphapam

  [Thư pháp] Nhẫn nhục là gốc hạnh lành, sân si là nguồn tội lỗi

  Nhẫn nhục là gốc hạnh lành Sân si là nguồn tội lỗi (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top