mục kiền liên

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Quý thay Đức Mục Kiền Liên, Theo gương hiếu thảo muôn nghìn thiên thu

    Quý thay Đức Mục Kiền Liên Theo gương hiếu thảo muôn nghìn thiên thu (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top