kinh nghiệm tuệ quán

  1. dieuphapam

    Kinh Nghiệm Tuệ Quán Qua Các Dòng Thiền Miến Điện (Quyển 1)

    Lâu nay chữ Thiền là một trong vài thuật ngữ Phật học được sử dụng rộng rãi và cũng có phần bừa bãi nhất ở cả những người trong và ngoài Phật Giáo. Trong sách này, có lẽ ta nên tìm lại định nghĩa nguyên thủy nhất của từ nầy. Một cách chính xác, ngắn gọn và cần thiết nhất, chữ Thiền trong kinh...
Top