hồ tâm

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Bụt là vầng trăng mát, Đi ngang trời Thái không, Hồ tâm chúng sanh lặng,...

    Bụt là vầng trăng mát Đi ngang trời Thái không Hồ tâm chúng sanh lặng Trăng hiện bóng trong ngần (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top