giảng du bồ tát giới

 1. dieuphapam

  Du Già Bồ Tát Giới Giới Bổn Giảng Nghĩa tập 16-20

  ..."Hôm nay chúng ta giảng về Du Già Bồ Tát Giới, trong giới pháp Bồ tát, phần lớn là dựa vào chúng sinh làm xuất phát điểm. Nhưng cũng có một phần nhỏ còn phải học chung với Thanh văn. Lẽ ra nên nói phần lớn là phải học chung với hàng Thanh văn, phần nhỏ có thể khai mở. 250 điều giới của Tỳ...
 2. dieuphapam

  Du Già Bồ Tát Giới Giới Bổn Giảng Nghĩa tập 11-15

  ..."Hôm nay chúng ta giảng về Du Già Bồ Tát Giới, trong giới pháp Bồ tát, phần lớn là dựa vào chúng sinh làm xuất phát điểm. Nhưng cũng có một phần nhỏ còn phải học chung với Thanh văn. Lẽ ra nên nói phần lớn là phải học chung với hàng Thanh văn, phần nhỏ có thể khai mở. 250 điều giới của Tỳ...
 3. dieuphapam

  Du Già Bồ Tát Giới Giới Bổn Giảng Nghĩa tập 1-10

  ..."Hôm nay chúng ta giảng về Du Già Bồ Tát Giới, trong giới pháp Bồ tát, phần lớn là dựa vào chúng sinh làm xuất phát điểm. Nhưng cũng có một phần nhỏ còn phải học chung với Thanh văn. Lẽ ra nên nói phần lớn là phải học chung với hàng Thanh văn, phần nhỏ có thể khai mở. 250 điều giới của Tỳ...
Top