diệu pháp

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Khó thay được làm người, Khó thay được sống còn, Khó thay nghe diệu pháp.

    Khó thay được làm người Khó thay được sống còn Khó thay nghe diệu pháp Khó thay Phật ra đời (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top