cuộc đời là một hành trình tâm linh

  1. dieuphapam

    Cuộc Đời Là Một Hành Trình Tâm Linh

    Ba cõi lầm mê, tâm tịch tịnh Một đời sinh tử, tánh thường như Sớm mai thấy nụ hoa hồng nở Nhẹ gót trần sa,mộng tỉnh rồi “Cuộc đời là một chuỗi những bài kiểm tra. Khó khăn chính là những bài kiểm tra. Chúng ta đang ở trong một trường đời. Toàn bộ cuộc đời chúng ta là một trường học. Từ khi mới...
Top