chiến thắng mình

  1. dieuphapam

    [Thư pháp] Tự chiến thắng mình là chiến thắng oanh liệt nhất

    Tự chiến thắng mình là chiến thắng oanh liệt nhất (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top