ajahn lee dhammadharo

  1. dieuphapam

    Kỹ Năng Giải Thoát

    Xuất gia được hai năm, tôi được mời nói Pháp cho một phụ nữ - người mà tôi chỉ biết gọi là "Dì"- người đã nuôi nấng người phụ nữ hỗ trợ cho tôi xuất gia. Dì đột nhiên ngã bệnh, và người thân của dì đoan chắc rằng dì không còn sống bao lâu nữa. Thời tuổi trẻ, dì đã biết nhiều bậc thầy vĩ đại...
Top