Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát

Phim Phật Giáo - tác phẩm Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát

 1. dpa
  Tác giả:
  Hải Đào Pháp Sư
  Loại đĩa:
  D
  Người dịch:
  Liễu Tâm
  Người đọc:
  Huy Hồ, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Thy Mai
  Bấm để mở rộng...