Sự Tích Phật A Di Đà tập 1 - 10

Phim sự tích Phật A Di Đà

 1. dpa
  Loại đĩa:
  D
  Người dịch:
  Quảng Chánh, Tử Hà
  Người đọc:
  Huy Hồ, Thy Mai, Trần Vũ, Anh Tuấn, Thanh Hồng
  Bấm để mở rộng...