Đánh giá mới

 1. Tâm Hưng Nguyện
  Tâm Hưng Nguyện
  5/5,
  Hội tụ nhân duyên. Trí huệ nên đạo
 2. Phát tâm Hưng
  Phát tâm Hưng
  5/5,
  thật là bình yên. không thể nói bằng lời chỉ cảm nhận bằng Tâm
 3. ThanhTrungMobile
  ThanhTrungMobile
  5/5,
 4. Phương Phương
 5. LaLi DzungNgoc