Đơn Giản Và Thuần Khiết

Đơn Giản Và Thuần Khiết

Tác giả
Thiền sư Upasika Kee Nanayon

Upasika Kee là người tự học. Mặc dầu bà đã tiếp nhận được các phương thức hành thiền căn bản trong những lần thường xuyên đến viếng các tu viện khi còn trẻ, nhưng bà thực hành phần lớn là tự bản thân chứ không học chính thức với một vị thiền sư nào. Hầu hết những lời giảng của bà trích ra từ các kinh điển như -Tam tạng kinh, các tác phẩm của các vị thầy đương thời- và từ các trải nghiệm cam go, không ngừng nghỉ của bà.

Sự hành thiền của bà tiến bộ tốt, đến nỗi bà có thể dạy cha hành thiền với kết quả khả quan trong năm cuối đời ông. Sau khi cha mất, bà tiếp tục làm việc với suy nghĩ rằng bà sẽ để dành đủ tiền để giúp bà có thể sống quãng đời còn lại ở một nơi thanh vắng, và dốc hết tâm sức vào việc tu tập.

(Lời giới thiệu)
Nhà xuất bản
Phương Đông
Người dịch
Diệu Liên Lý Thu Linh
Người đọc
Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Kim Phụng
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,458
Xem
1,458
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top