:: Truyền Thuyết Về Đức Phật (2087 )

Tác Giả: Mỹ và Ấn Độ hợp tác | Người Dịch: Tâm Dung và DPA • Lục Độ Ba La Mật Của Tiểu Chân (3198)

  Taiwan
  DPA
  Tu Ha DieuPhapAm Center

 • Tron Đời Tri Ân (2888)

  Châu Thanh, Ngọc Huyền Châu

 • Quan Âm Bán Cá tập 4-7 (2711)

  Phật Quang Sơn - Đài Loan
  DPA
  Tử Hà Huy Hồ, Nguyễn Sinh, Tuấn Khôi, AnhTuấn , Hoàng Sơn, Ngọc Châu, Thùy Tiên, Thùy Anh, Thanh Hồng

 • Quan Âm Bán Cá tập 1-4 (2710)

  Phật Quang Sơn - Đài Loan
  DPA
  Tử Hà Huy Hồ, Nguyễn Sinh, Tuấn Khôi, AnhTuấn , Hoàng Sơn, Ngọc Châu, Thùy Tiên, Thùy Anh

 • Tuyển Ca Cổ - Thanh Ngân (2688)

  Nhiều tác giả
  DPA

 • Phần 2 Nhất Hưu Hòa Thượng tập 53-75 (2345)

  Nhật Bản
  DPA
  Liễu Tâm, Trình Thị Hồng, Huỳnh Bội Linh. Huy Hồ, Tấn Thi, Thy Mai, Tuấn Khôi, Minh Thảo, Kim Ngân, Kiều Oanh, Trần Vũ, Nam Trung, Thanh Hồng, Quốc Tín, Bảo Châu, Hoàng Sơn, Nguyễn Phú, Thùy Tiên, Quốc Uy, Anh Tuấn, Minh Chuyên.

 • Niềm An Vui (2172)

  Vũ Ngọc Toản
  DPA
  Nhiều ca sỹ

 • Niệm Phật Thành Phật (2103)

  Đài Loan
  "Liễu Tâm, Huỳnh Bội Linh"

 • Phóng Sanh và Hộ Sanh (2102)

  Đài Loan
  "Liễu Tâm, Huỳnh Bội Linh" Chơn Nhơn, Thái Quốc, Quốc Uy, Võ Nam Trung, Thùy Trang, Bảo Châu, Hùng Thanh

 • Mạn Đàm Tâm Kinh (2101)

  Đài Loan
  "Liễu Tâm, DPA" Huy Hồ, Chơn Nhơn, Thùy Trang, Bảo Châu, Hùng Thanh

Thĩnh đĩa miễn phí
 • THỈNH ĐĨA MIỄN PHÍ

 • HỆ THỐNG THƯ VIỆN DIỆU PHÁP ÂM

 • CÁC NGÀY VÍA, LỊCH CHAY & QUÁN CHAY

 • ĐỊA CHỈ CHÙA & PHÒNG PHÁT HÀNH

 • HÌNH ẢNH PHẬT GIÁO