Phường 1

 

PHƯỚC QUANG

 • Địa chỉ : 355/25 Nguyễn Trọng Tuyển
 • Điện thoại: (08) 552527
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Như Khai
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1998
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Khai
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-10 ÂL giỗ HT Thích Thiện Quang, 20-10 ÂL giỗ HT Thích Tâm Giác

 

VIÊN GIÁC

 • Địa chỉ : 193 Bùi Thị Xuân
 • Điện thoại: (08) 421300
 • Năm thành lập : 1955
 • Người sáng lập : TT Thích Hồng Tịnh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Hồng Tịnh, TT Thích Minh Phát (1955-1995)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Lệ Trang
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-3 ÂL giỗ TT Thích Minh Phát, 20-5 ÂL giỗ TT Thích Hồng Tịnh

 

Phường 2

 

PHỔ QUANG

 • Địa chỉ : 64/2 đường Phổ Quang
 • Năm thành lập : 1959
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1995
 • Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh – Ngôi mộ Phật tử Quách Thị Trang tử vì đạo được thiết lập tại đây.
 • Quản tự : Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Tp.HCM quản lý

 

Phường 3

 

HẢI QUANG

 • Địa chỉ : 405 Phạm Văn Hai
 • Điện thoại: (08) 420597
 • Năm thành lập : 1961
 • Người sáng lập : Hội Trung Việt Ái Hữu
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Nhật Lệ
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Đạt Đức
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-8 ÂL giỗ HT Thích Nhật Lệ

 

HIỂN QUANG

 • Địa chỉ : 154/330/5 Phạm Văn Hai
 • Điện thoại: 9.906651
 • Năm thành lập : 1956
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1982
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ  Hạnh Tịnh, NS Thích nữ Nhật Thận
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Minh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

KHÁNH THIỀN

 • Địa chỉ : 36/13 Phạm Văn Hai
 • Điện thoại: (08) 461207
 • Năm thành lập : 1960
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1968, 1991
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Huyền Minh
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

 

Phường 4

 

BÁO ÂN

 • Địa chỉ : 1431 Hoàng Văn Thụ
 • Điện thoại: (08) 447510
 • Năm thành lập : 1970
 • Người sáng lập : Phật tử Phan Thị Liên, Nguyễn Hào và Phật tử Khu B khu chăn nuôi
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1982
 • Đặc điểm : Ban Hộ Niệm giỗ Thầy Tổồm 100 Phật tử – Ban từ thiện Báo Ân – Nơi lưu trú của 30 Tăng Sinh đang theo học tại Học Viện  PGVN và Trường Cao Trung Phật Học Tp.HCM
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Đính, TT Thích Mỹ Quang, TT Thích Ngọc Quang, TT Thích Thiện Tâm, TT Thích Giác Tài
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Trí
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-3 ÂL giỗ HT Thích Minh Đức

 

DI ĐÀ

 • Địa chỉ : Hẻm 490/1276D Hiệp Nhất
 • Năm thành lập : 1973
 • Người sáng lập : ĐĐ Thích Hiển Đạo
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1980
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hiển Đạo

 

VẠN HẠNH

 • Địa chỉ : 210 Hoàng Văn Thụ
 • Điện thoại: (08) 456738 – (08) 560563
 • Năm thành lập : 1956
 • Người sáng lập : TT Thích Tâm Quang
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1985
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Tâm Quang
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Xướng

 

Phường 5

 

KHUÔNG VIỆT

 • Địa chỉ : 318/103 Phạm văn Hai
 • Điện thoại: (08) 38464448
 • Năm thành lập : 1956
 • Người sáng lập : HT Thích Quang Huy
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1983
 • Đặc điểm : Thuộc miền Vĩnh Nghiêm
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quang Huy
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Ngọc
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-10 ÂL giỗ HT Thích Quang Huy

 

THÁI HÒA

 • Địa chỉ : 197/5 Phạm Văn Hai
 • Điện thoại: (08) 421403 – (08) 460861
 • Năm thành lập : 1962
 • Người sáng lập : TT Thích Minh Chánh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1982
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử – Văn phòng BĐDPG xã Tân Sơn Hòa, Tân Bình, Gia Định trước đây
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Minh Chánh, HT Thích Độ Lượng
 • ĐĐ Thích Minh Hiền (1962-1979)
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Đức

 

VẠN QUANG

 • Địa chỉ : 235/173 Hùng Vương
 • Năm thành lập : 1965
 • Người sáng lập : TT Thích Đức Huân
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hải Liên
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Minh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-12 ÂL giỗ Tổ

 

Phường 6

 

VĨNH HÒA

 • Địa chỉ : 31/25/6 Đất Thánh
 • Năm thành lập : 1972
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

 

Phường 7

 

Niệm Phật Đường Cư Xá TỰ DO

 • Địa chỉ : 259/19A Cư Xá Tự Do
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

 

Phường 8

 

BẠCH LIÊN

 • Địa chỉ : 340/18 Đông Hồ
 • Điện thoại: 9.715657
 • Năm thành lập : 1974
 • Người sáng lập : NT Thích nữ Hải Liên
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Hải Liên

 

GIÁC MINH

 • Địa chỉ : 256/23/17 Lạc Long Quân
 • Điện thoại: (08) 852013
 • Năm thành lập : 1965
 • Người sáng lập : ĐĐ Thích Phước Hải
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1982, 1991
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Phước Hải
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Nhật Tâm
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-5 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

GIÁC TÁNH

 • Địa chỉ : 256/25 Lạc Long Quân
 • Điện thoại: (08) 618465
 • Năm thành lập : 1966
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Phước Hải
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Ngộ

 

LỘC UYỂN

 • Địa chỉ : 226 Duy Tân
 • Điện thoại: (08) 637188
 • Năm thành lập : 1974
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Hạnh Tịnh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1984
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Hạnh Tịnh

 

LONG HƯNG

 • Địa chỉ : 256/6 Lạc Long Quân
 • Điện thoại: (08) 850281
 • Năm thành lập : 1911
 • Người sáng lập : Phật tử địa phương
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 2002
 • Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Lộ
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý
 • Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Hòa
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-3 ÂL giỗ HT Thích Đạt Lộ

 

Tịnh Xá NGỌC CHUNG

 • Địa chỉ : 170/117/32 Lạc Long Quân
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : SB Thích nữ Giới Liên
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Giới Liên
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Mạo Liên
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-8 ÂL giỗ SB Thích nữ Giới Liên

 

PHÚ HÒA

 • Địa chỉ : 170/165 Lạc Long Quân
 • Điện thoại: (08) 643899
 • Năm thành lập : 1973
 • Người sáng lập : Phật tử ấp Phú Trung 3
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1980, 1987, 1997
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Mỹ Quang
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 15-1 ÂL lễ kỳ an, 15-7 ÂL lễ kỳ siêu, 17-1 ÂL lễ hiệp kỵ Chư Thầy Tổ

 

VÔ ƯU

 • Địa chỉ : 170/111 Lạc Long Quân
 • Điện thoại: (08) 643248
 • Năm thành lập : 1974
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Như Phương và SC Thích nữ  Như Thọ
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1981, 1990
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Thọ

 

Phường 9

 

GIÁC TRÍ

 • Địa chỉ : 61/10 Nguyễn Thị Nhỏ
 • Điện thoại: (08) 655688
 • Năm thành lập : 1965
 • Người sáng lập : TT Thích Thanh Long
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Như Thiền

 

Tịnh Thất PHƯỚC QUANG

 • Địa chỉ : 340 Lý Thường Kiệt
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Thông Hiền

 

Phường 10

 

BỬU LÂM THỊNH UYỂN

 • Địa chỉ : 152 Âu Cơ
 • Điện thoại: (08) 600606
 • Năm thành lập : 1955
 • Người sáng lập : Sư Ngộ Hoa
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Năm trùng tu : 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Sư Ngộ Hoa
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích Duy Nhật
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

DIỆU QUANG

 • Địa chỉ : 100 Trần Văn Đang
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : HT Thích Giới Nghiêm
 • Hệ phái : NAM TÔNG
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

 

ĐỨC LÂM

 • Địa chỉ : 111 Lạc Long Quân
 • Điện thoại: (08) 602692
 • Năm thành lập : 1744
 • Người sáng lập : Tổ Đạo Huê-Huyền Quảng, đời thứ 38 dòng Chánh Tâm
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1900, 1998
 • Đặc điểm : Thuộc dạng Chùa Cổ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Chư Tổ : Tánh Thành-Viên Ngộ, Hải Hiệp-Từ Tạng, Thanh Thọ-Phước Chi, Trừng Châu-Thiện Bửu, Tâm Minh-Chí-Thắng, Tâm Tư-Thiện Nghị
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Giải Thiện

 

GIÁC HOẰNG

 • Địa chỉ : 483 Âu Cơ
 • Năm thành lập : 1965
 • Người sáng lập : HT Thích Thiện Tấn
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Tấn
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Bộ

 

GIÁC LÂM

 • Địa chỉ : 565 Lạc Long Quân
 • Điện thoại: (08) 653933
 • Năm thành lập : 1744
 • Người sáng lập : Lý Thụy Long
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1799, 1804, 1906, 1909, 1992, 1993
 • Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh – Di tích văn hóa – lịch sử văn hóa cấp quốc gia – Chùa còn có tên là Cẩm Điện, Sơn Can…; năm 1744, Lý Thụy Long giao cho Thiền Sư Phật Ý đổi tên Chùa là Giác Lâm – văn phòng BĐDPG quận Tân Bình – Lớp SCPH Q.Tân Bình – Bửu Tháp Xá Lợi – Điện thoại: (08) 600496 – Có phòng phát hành Kinh Sách
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Tổ Tông-Viên Quang, HT Tiên Giác-Hải Tịnh, HT Thích Minh Vi, HT Thích Minh Khiêm, HT Thích Như Lợi, HT Thích Hồng Hưng, HT Thích Nhật Dần, HT Thích Huệ Sanh
 • Quản tự : Ban Quản tự – TT Thích Huệ Trung, Trưởng ban
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 26-3 ÂL giỗ Tổ, 3-12 ÂL lễ tảo Tháp và kỵ Tổ Viên Quang

 

Tịnh Xá HUỆ ĐỊNH

 • Địa chỉ : 192 Âu Cơ
 • Năm thành lập : 1965
 • Người sáng lập : TT Thích Huệ Định
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Huệ Định
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

 

Tịnh Thất HUYỀN TRANG

 • Địa chỉ : 1811 Lạc Long Quân
 • Điện thoại: (08) 601115
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : TT Thích Thiện Trí
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Trí

 

HUYỀN TRANG

 • Địa chỉ : 1800 Lạc Long Quân
 • Năm thành lập : 1970
 • Người sáng lập : TT Thích Như Tín
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Như Tín

 

Tịnh Xá NGỌC PHÚ

 • Địa chỉ : 1888 Lạc Long Quân
 • Điện thoại: (08) 602494
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : SB Thích nữ Trí Liên
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Trí Liên
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Thinh Liên

 

PHẬT BẢO

 • Địa chỉ : 57 Lạc Long Quân
 • Điện thoại: (08) 640285
 • Năm thành lập : 1966
 • Người sáng lập : HT Thích Giới Nghiêm
 • Hệ phái : NAM TÔNG
 • Đặc điểm : Danh lam – Chùa kiến trúc theo kiểu Campuchia và Thái Lan – Có ngôi Bảo Tháp thờ Xá Lợi Phật – Từ 1966 đến 1975 : thành lập trung đẳng Phật học viện, dạy hệ Kinh tạng Pàli được 4 khóa do HT Santi Bharadra (Tích Lan) làm Giám Đốc
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Giới Nghiêm, TT Thích Viên Minh, TT Thích Tâm Hỷ, TT Thích Hộ Chơn
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Chánh Niệm
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 13-7 ÂL giỗ HT Thích Giới Nghiêm, 18-9 ÂL lễ dâng Y Kathina

 

POTHIWONG

 • Địa chỉ : 1985B Hồng Lạc
 • Điện thoại: 9.710131
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử Khmer
 • Hệ phái : NAM TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Đặc điểm : Cấu trúc Khmer
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Lâm Ym
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Lễ Phật Đản, Lễ Dâng Y

 

Phường 11

 

LIỄU QUÁN

 • Địa chỉ : 1170 Lạc Long Quân
 • Điện thoại: (08) 637196
 • Năm thành lập : 1962
 • Người sáng lập : ĐĐ Thích Thanh Phong
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1995
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thanh Phong
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Tâm

 

Tịnh Thất NGỌC THỌ

 • Địa chỉ : 174 Phan Sào Nam
 • Năm thành lập : 1973
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Hiếu Liên
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hiếu Liên
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-5 ÂL giỗ NS Thích nữ Hiếu Liên

 

PHỔ HIỀN

 • Địa chỉ : 198 Võ Thành Trang
 • Điện thoại: 9.714998
 • Năm thành lập : 1967
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Tâm Thanh, TT Thích Thanh Châu
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

 

Phường12

 

TỪ TÂN

 • Địa chỉ : 90/135 Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện thoại: (08) 458297
 • Năm thành lập : 1968
 • Người sáng lập : ĐĐ Thích Viên Trí
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Đặc điểm : Có Ban Hộ Niệm gồm 500 Phật tử – Đạo tràng Bát quan trai mỗi tháng 2 lần vào ngày rằm và mùng 1- Có GĐPT Từ Tân
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Viên Giác
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Lễ Phóng Đăng

 

Phường 13

 

Niệm Phật Đường KIM GIÁC

 • Địa chỉ : 291/63B Nguyễn Hồng Đào
 • Điện thoại: 8492790
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : Phật tử địa phương
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Đặc điểm : Đầu tiên, Chùa mang tên Thiện Mỹ, năm 1992 đổi thành Niệm Phật Đường Kim Giác
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

 

THIỀN QUANG

 • Địa chỉ : 403/1 Trương Công Định
 • Điện thoại: (08) 427000
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Như Pháp
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1965, 1966
 • Đặc điểm : Điểm ACKH dành cho Chư Ni do BĐDPG quận Tân Bình tổ chức năm 1995, 1996
 • Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Chí
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 25-6 ÂL, 24-7 ÂL giỗ Thầy Tổ, từ 16-4 Âl đến 16-7 ÂL là thời điểm ACKH của Chư Ni trụ xứ tại Chùa Thiền Quang

 

Phường 14

 

HẢI ÂN (Ni)

 • Địa chỉ : 1/21 Âu Cơ
 • Điện thoại:(08) 101762
 • Năm thành lập : 1934
 • Người sáng lập : NT Thích nữ Diệu Tịnh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1951, 1994
 • Đặc điểm : Chùa Ni đầu tiên tại Tỉnh Gia Định (cũ)
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Diệu Tịnh, NT Thích nữ Huyền Cơ
 • Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Huyền Huệ
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-7 ÂL giỗ Tổ Khai Sơn, 16-12 Âl giỗ NT Thích nữ Huyền Cơ

 

Tịnh Thất MINH THIỀN

 • Địa chỉ : 100/48 Đường Tân Kỳ-Tân Quý
 • Điện thoại: (08) 470484
 • Năm thành lập : 1993
 • Người sáng lập : TT Thích Trí Hiển
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

PHẬT ĐÀ

 • Địa chỉ : 25/4 Tân Hải
 • Điện thoại: (08) 429682
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : TT Thích Minh Dũng
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Dũng
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-8 ÂL giỗ HT Thích Thiện Tường

 

QUANG MINH

 • Địa chỉ : 18/43 60Tân Quý
 • Điện thoại: (08) 470414
 • Năm thành lập : 1952
 • Người sáng lập : TT Thích Giác Hạnh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Hạnh, SC Thích nữ  Đồng Giáo
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Tắc Sen
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-3 ÂL giỗ SC Thích nữ  Đồng Giáo, 5-11 ÂL giỗ TT Thích Giác Hạnh

 

Phường 15

 

GIÁC ÂN

 • Địa chỉ : 2/1 Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện thoại: (08) 495428
 • Năm thành lập : 1955
 • Người sáng lập : HT Thích Hồng Đạo
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1947
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Đạo, NS Thích nữ  Diệu Quang
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Như Thủy
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-11 ÂL giỗ NS Thích nữ Diệu Quang

 

PHỔ MINH

 • Địa chỉ : 18/27 Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện thoại: (08) 151668

Comments are closed.

Thĩnh đĩa miễn phí
 • THỈNH ĐĨA MIỄN PHÍ

 • HỆ THỐNG THƯ VIỆN DIỆU PHÁP ÂM

 • CÁC NGÀY VÍA, LỊCH CHAY & QUÁN CHAY

 • ĐỊA CHỈ CHÙA & PHÒNG PHÁT HÀNH

 • HÌNH ẢNH PHẬT GIÁO