Phường 1

 

GIÁC TÂM

 • Địa chỉ : 324B Phan Đình Phùng
 • Điện thoại: (08) 8.442901
 • Năm thành lập : 1958 (Năm 1960 giao cho Hội Phật học Tỉnh Gia Định)
 • Người sáng lập : Đốc Phủ Trần Văn Hiệp
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1962, 2002
 • Đặc điểm : Có Trường Mẫu Giáo Dân Lập bán trú mầm non Họa Mi 1
 • (Thành lập năm 1995)
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Quang, HT Thích Từ Hạnh, HT Thích Thiên Hương (1952-1997)
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Huệ Từ

 

PHỔ QUANG

 • Địa chỉ : 93/4 Cô Giang
 • Điện thoại: (08) 8.458088
 • Năm thành lập : 1938
 • Người sáng lập : Thầy Thích Chơn Không và Nhóm Phật Tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1960, 1972
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử – Năm 1964 mở Phật học Viện Phổ Quang ; năm 1972 đổi tên là Phật học viện Hải Tràng – Có Đạo Tràng Bát quan trai gồm 200 Phật tử và Bồ Tát giới gồm 50 Phật tử
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hải Tràng
 • Viện Chủ : HT Thích Thiện Thông
 • Tri Sự : TT Thích Thanh Hùng

 

QUANG MINH

 • Địa chỉ : 215/24/3B Phan Đăng Lưu
 • Điện thoại: (08) 8.459190
 • Năm thành lập : 1957
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Quản tự : Ban Quản tự

 

TỪ VÂN (Chùa Bà Đầm, Chùa Lý Dương Sanh)

 • Địa chỉ : 62 Phan Xích Long
 • Điện thoại: (08) 8.458929
 • Năm thành lập : 1932
 • Người sáng lập : Bà Lý Thị ly
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1964
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Huy
 • Quản tự : SC Thích nữ  Như Nhàn

 

Phường 2

 

Tịnh Thất BẠCH QUANG

 • Địa chỉ : 510/SG Cù Lao
 • Năm thành lập : 1972
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Như Lễ

 

HẢI ĐỨC

 • Địa chỉ : 355/4A Cô Giang
 • Điện thoại: (08) 8.890220
 • Năm thành lập : 1961
 • Người sáng lập : TT Thích Chân Điền
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1972, 1991
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chân Điền, TT Thích Thanh Đăng, TT Thích Thanh Bối
 • Quản tự : ĐĐ Thích Pháp Giác
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-5 ÂL giỗ HT Thích Thanh Bối

 

KIM SƠN

 • Địa chỉ : 76 Phan Xích Long
 • Điện thoại: (08) 9.900127
 • Năm thành lập : 1908
 • Người sáng lập : Bà Nguyễn Thị Chan
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Chùa Cổ – Trường Phật học Ni đầu tiên tại miền Nam
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Diệu Tấn, NS Thích nữ Viên Phú, SC Thích nữ  Thiện Tường, SC Thích nữ  Thiện Phượng
 • Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Bổn
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-2 ÂL giỗ Tổ Phi Lai và NT Thích nữ Diệu Tấn

 

Tịnh Xá LINH QUANG

 • Địa chỉ : 241/3 Cô Giang
 • Năm thành lập : 1959
 • Người sáng lập : Phật Tử Nguyễn Thị Lá
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1962
 • Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Quang

 

LONG PHƯỚC

 • Địa chỉ : 361/1 Phan Xích Long
 • Điện thoại: (08) 9.900210
 • Năm thành lập : 1948
 • Người sáng lập : Ông Ba Sơn
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1962
 • Đặc điểm : Trước đây Chùa còn có tên Long Sơn
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bảo An
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Phước Lực

 

LONG THÀNH

 • Địa chỉ : 332/4 Cô Giang
 • Điện thoại: (08) 9.901464
 • Năm thành lập : 1954
 • Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Thị Của
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Chánh Ứng
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Hiền

 

LONG VIÊN

 • Địa chỉ : 441/1 Phan Xích Long
 • Điện thoại: (08) 9.900068
 • Năm thành lập : 1957
 • Người sáng lập : HT Thích Hồng Quang
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1995
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Quang
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thông Hiền
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-10 ÂL giỗ HT Thích Hồng Quang

 

QUÁN ÂM Tu Viện

 • Địa chỉ : 519/1 Cù Lao
 • Điện thoại: (08) 8.435249
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Giác

 

Phường 3

 

KỲ VIÊN

 • Địa chỉ : 468/48/3 Nguyễn Kiệm
 • Năm thành lập : 1930
 • Người sáng lập : HT Thích Từ Phong (Chùa Giác Hải, quận 6)
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1995
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Nhẫn
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Diệu Đăng
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-9 ÂL và 5-12 ÂL giỗ Tổ

 

Phường 4

 

PHÁP HOA

 • Địa chỉ : 229/24B Thích Quảng Đức
 • Điện thoại: (08) 8.441553
 • Năm thành lập : 1928
 • Người sáng lập : HT Thích Đạo Thanh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1932, 1980, 1993
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử – Văn Phòng Tuệ Tĩnh Đường Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM – ĐT : 8.423923 – Văn phòng BĐDPG quận Phú Nhuận – Phòng khám bệnh từ thiện miễn phí Thành Phố
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạo Thanh
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích NHư Niệm
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-5 ÂL giỗ Sư Thích Thiện Chiếu, 15-9 ÂL giỗ HT Thích Đạo Thanh

 

Thiền Viện VẠN HẠNH

 • Địa chỉ : 716 Nguyễn Kiệm
 • Điện thoại: (08) 8.450794
 • Năm thành lập : Sau 1976 – (1990 Xây ĐĐ Thíchựng Cổng Tam Quan)
 • Người sáng lập : HT Thích Minh Châu
 • Đặc điểm : Trước năm 1975 có tên là Khoa Ứng dụng Khoa Học xã hội, Chi nhánh của Viện đại học Vạn Hạnh, do HT Thích Minh Châu làm Viện Trưởng. Hiện nay là cơ sở giáo dục Phật Giáo : * Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam  – ĐT : 8.448893 – * Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp.HCM – ĐT : 8.443416 – * Hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam – Có phòng phát hành Kinh Sách
 • Viện Chủ : HT Thích Minh Châu
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : Mỗi tháng có 2 kỳ sinh hoạt Bát quan trai – Chủ Nhật hàng tuần có giảng Pháp – Các ngày lễ lớn : Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo…; 21-2 ÂL giỗ tổ Thích Tịnh Khiết

 

Phường 5

 

GIÁC THÁNH

 • Địa chỉ : 100/9N Thích Quảng Đức
 • Điện thoại: (08) 9.901608
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : SC Thích nữ  Diệu Thành
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Cải Gia vi tự
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ  Diệu Thành
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Đức
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-5 ÂL, 20-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Tịnh Xá KỲ HOÀN

 • Địa chỉ : 100/571 Thích Quảng Đức
 • Năm thành lập : 1970
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Phước
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Phước
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-7 ÂL giỗ HT Thích Giác An

 

LỘC UYỂN

 • Địa chỉ : 100/576 Thích Quảng Đức
 • Điện thoại: (08) 9.903565
 • Năm thành lập : 1968
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Hạnh Thân
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hạnh Thân
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Minh Hạnh

 

Tu Viện PHÁP HỘI

 • Địa chỉ : 74/3/4A Phan Đăng Lưu
 • Điện thoại: (08) 8.459004
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : SC Thích nữ  Tắc Cử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Quang
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Diệu Đạo
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-2 ÂL giỗ vị sáng lập Chùa

 

PHÁP LINH

 • Địa chỉ : 232A Nguyễn Thượng Hiền
 • Năm thành lập : 1960
 • Người sáng lập : Cụ Huy
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Như Chơn

 

PHƯỚC LÂM

 • Địa chỉ : 100/606E Thích Quảng Đức
 • Năm thành lập : 1950
 • Người sáng lập : Thầy Thích Thiện Huệ
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Nhật

 

Tổ Đình QUÁN THẾ ÂM

 • Địa chỉ : 90 Thích Quảng Đức
 • Điện thoại: (08) 8.448905
 • Năm thành lập : 1920
 • Người sáng lập : Một số Sĩ Quan Hải quân Pháp-Việt
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1966
 • Đặc điểm : Danh Lam – Ngôi Chùa thứ 31, nơi trú xứ cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức – Lúc đầu, Chùa còn có tên Bạch Lô, Mạnh Lô
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Âm, ĐĐ Thích Minh An, HT Thích Quảng Đức (1948-1962)
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thông Bửu
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 20-4 ÂL kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức vị Pháp thiêu thân

 

 

THIÊN LONG

 • Địa chỉ : 68/58A Thích Quảng Đức
 • Năm thành lập : 1952
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Như Trí
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Trí

 

Phường 7

 

Tịnh Xá CHƠN GIÁC

 • Địa chỉ : 118/4F Trần Kế Xương
 • Điện thoại: (08) 8.415664
 • Năm thành lập : 1974
 • Người sáng lập : TT Thích Đồng Tín
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-2 ÂL giỗ HT Thích Đồng Tín

 

DIỆU GIÁC

 • Địa chỉ : 248/2 Trần Kế Xương
 • Điện thoại: (08) 8.417317
 • Năm thành lập : 1938
 • Người sáng lập : HT Thích Huệ Chiểu
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1996
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thầy Thích Huệ Lực
 • Quản tự : Sa di Thích Huệ Minh

 

HUÊ NGHIÊM GIẢNG TỰ

 • Địa chỉ : 187/3 Trần Kế Xương
 • Điện thoại: (08) 8.411980
 • Năm thành lập : 1954
 • Người sáng lập : HT Thích Thọ Giã
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : 1997
 • Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa – Có tháp Thập Bát La Hán bằng đá, do họa sĩ Tả Bạch Đạo chạm khắc
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thọ Dã
 • Quản tự : Ban Hộ Tự – Cư sĩ Lê Văn Cảnh quản lý
 • Các ngày lễ lớn trong năm : 7-1 ÂL đến 15-1 ÂL : Tam Thiên Phật Sám, 8-4 ÂL và 24-4 ÂL Vạn Phật Sám, tháng 2 – tháng 6 và tháng 9 ÂL vía Quan Âm, tháng 11 ÂL Lương Hoàng Sám

 

KHÁNH NAM PHẬT ĐƯỜNG

 • Địa chỉ : 30 Nhiêu Tứ
 • Điện thoại: (08) 8.434931
 • Năm thành lập : 1949
 • Người sáng lập : Cư sĩ Đạo Thái
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Có phòng thuốc Khám bệnh YHDT
 • Quản tự tiền nhiệm :  Cư sĩ Đạo Thái
 • Quản tự : Cư sĩ Đinh Phú Tya (Vận Bản)

 

LONG THÀNH

 • Địa chỉ : 146/1 Nhiêu Tứ
 • Điện thoại: (08) 8.410986
 • Năm thành lập : 1935
 • Người sáng lập : ĐĐ Thích Hụê Minh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Huệ Minh, ĐĐ Thích Diệu Thọ
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Phẩm

 

VIÊN GIÁC

 • Địa chỉ : 34 Phan Tây Hồ
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : TT Thích Độ Lượng
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1968
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Độ Lượng
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Diệu Hòa

 

Phường 8

 

ĐẠI GIÁC

 • Địa chỉ : 112 Nguyễn Văn Trỗi
 • Điện thoại: (08) 8.458886 – 090.64.6062
 • Năm thành lập : 1962
 • Người sáng lập : Ông Đỗ Đức Trung
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Huê

 

KỲ QUANG 1

 • Địa chỉ : 22B Nguyễn Thị Huỳnh
 • Điện thoại: (08) 8.475044
 • Năm thành lập : 1949
 • Người sáng lập : HT Thích Thiện Quang
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1961
 • Đặc điểm : Có Cô Nhi Viện Kỳ Quang trước năm 1975
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Nhựt Tịnh
 • Quản tự : Sa di ni Thích nữ Diệu Hoa
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Phường 9

 

HƯNG THẠNH

 • Địa chỉ : 429/45 Nguyễn Kiệm
 • Điện thoại: (08) 9.902327
 • Năm thành lập : 1952
 • Người sáng lập : HT Thích Pháp Chơn
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1974
 • Đặc điểm : Có phòng Châm Cứu từ thiện
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Chơn
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác An
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-4 ÂL giỗ HT Thích Pháp Chơn

 

Phường 10

 

GIÁC NGẠN

 • Địa chỉ : 182/28 Lê văn Sĩ
 • Điện thoại: (08) 8.453099
 • Năm thành lập : 1930
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1987
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hào, Thầy Thích Phước Thọ, HT Thích Thanh Long, Thầy Thích Hạnh Huệ (1953-1992)
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Quảng Long

 

QUANG MINH

 • Địa chỉ : 65 Trần Hữu Trang
 • Điện thoại: (08) 8.420556
 • Năm thành lập : 1954
 • Người sáng lập : HT Thích Tài  Quang
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1960, 1992
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tài Quang
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Trí

 

Phường 12

 

PHÚ THẠNH

 • Địa chỉ : 247 Huỳnh Văn Bánh
 • Điện thoại: (08) 8.455397
 • Năm thành lập : 1920
 • Người sáng lập : Ban Quản tự Hội Đình Phú Thạnh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1967
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Trí Chơn
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Như Nhựt
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-5 ÂL giỗ TT Thích Trí Chơn, 10-9 ÂL giỗ HT Thích Huệ Chiếu (Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định)

 

Phường 14

 

GIÁC UYỂN

 • Địa chỉ : 525/37 Huỳnh Văn Bánh
 • Điện thoại: (08) 8.453330
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : Phật tử địa Phương
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1989
 • Đặc điểm : Có đạo tràng Bát quan trai Pháp Hoa gồm 70 Phật tử, Ban Hộ Niệm 876 Phật tử
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Như Mãn, TT Thích Bảo An, ĐĐ Thích Nguyên Tịnh, ĐĐ Thích Quảng Minh
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Minh
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 19-1 Âl lễ Chúc thọ Phật tử Trong đạo tràng, 21-1 ÂL giỗ Quốc Sư Phước Huệ, 3-11 ÂL giỗ HT Thích Phước Thành

 

Phường 15

 

LINH QUANG

 • Địa chỉ : 40 Duy Tân
 • Năm thành lập : 1958
 • Người sáng lập : TT Thích Hải Ấn
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1997
 • Năm trùng tu : TT Thích Hải Ấn
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Viên Quang
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-6 ÂL giỗ TT Thích Hải Ấn

 

PHÚ LONG

 • Địa chỉ : 58 Huỳnh Văn Bánh
 • Điện thoại: (08) 8.455298
 • Năm thành lập : 1804
 • Người sáng lập : Ông Lê Tự Tài
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1945, 1952, 1998
 • Đặc điểm : Chùa Cổ  làng Phú Nhuận, còn có tên là Chùa Ông Gia Chất, Chùa Bà Cả Đành
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Gia Chất, HT Thích Quảng Phát, HT Thích Thiện Mỹ, HT Thích Thiện Sanh, TT Thích Thiện Quang
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Hạnh Thu
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-3 ÂL giõ Tổ

 

Thiền viện THANH MINH

 • Địa chỉ : 90 Trần Huy Liệu
 • Điện thoại: (08) 8.457792
 • Năm thành lập : 1965
 • Người sáng lập : TT Thích Thanh Minh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1998
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thanh Minh, HT Thích Quảng Độ
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Minh
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 8-1 ÂL giỗ Tổ Thích Tâm Đạo, 16-9 ÂL đến 15-10 ÂL lế dâng y, 11-11 ÂL giỗ Đức Pháp Chủ Thích Đức Nhuận, 8-12 ÂL giỗ Tổ Vĩnh Nghiêm

One Response to “ĐỊA CHỈ CÁC CHÙA Ở QUẬN PHÚ NHUẬN”

 1. [...] ĐỊA CHỈ CÁC CHÙA Ở QUẬN PHÚ NHUẬN [...]

Thĩnh đĩa miễn phí
 • THỈNH ĐĨA MIỄN PHÍ

 • HỆ THỐNG THƯ VIỆN DIỆU PHÁP ÂM

 • CÁC NGÀY VÍA, LỊCH CHAY & QUÁN CHAY

 • ĐỊA CHỈ CHÙA & PHÒNG PHÁT HÀNH

 • HÌNH ẢNH PHẬT GIÁO