Phường 1

 

CHÂU AN

 • Địa chỉ : 498/1/2 Lê Quang Định
 • Điện thoại: (08)  8.956504
 • Năm thành lập : 1922
 • Người sáng lập : Thiền Sư Cao Minh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1952, 1996
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thiền Sư Cao Minh, Thiền Sư Hồng Liên, Thiền Sư Nhựt Viên
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Lệ Phát
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-9 ÂL giỗ Thiền Sư Nhựt Viên, 13-8 ÂL giỗ Thiền Sư Cao Minh, 20-8 ÂL giỗ Thiền Sư Hồng Liên

 

Tịnh Xá NGỌC PHƯƠNG

 • Địa chỉ : 498/1 Lê Quang Định
 • Điện thoại: (08) 8.940841
 • Năm thành lập : 1957
 • Người sáng lập : NT Thích nữ Huỳnh Liên
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Năm trùng tu : 1972
 • Đặc điểm : Danh Lam – Di tích lịch sử – Văn hóa cấp quốc gia – Tổ Đình Ni giới Khất Sĩ – Trụ xứ của cố NT Thích nữ Huỳnh Liên
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Thành Liên, NS Thích nữ Đức Liên, NS Thích nữ Chân Liên, NS Thích nữ Thiền Liên (1960-1970)
 • Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Ngoạt Liên
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL lễ tưởng niệm tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Đại lễ Phật Đản, Vu Lan…; từ 16-4 ÂL đến rằm tháng 7 ÂL : Thời điểm ACKH của đại Chúng Ni Giới Khất Sĩ tại Tịnh Xá Ngọc Phương; 19-3 ÂL giỗ NT Thích nữ Huỳnh Liên

 

Tu viện QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM

 • Địa chỉ : 498/11 Lê Quang Định
 • Điện thoại: (08) 8.942814 – 9.851727
 • Năm thành lập : 1961
 • Người sáng lập : HT Thích Trí Thủ
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1981
 • Đặc điểm : Danh Lam thắng Cảnh – Trụ Xứ của cố HT Thích Trí Thủ, Chủ tịch đầu tiên của HĐTS GHPGVN – Có phòng phát hành Kinh Sách
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Thủ, TT Thích Huyền Giác
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Đức Chơn
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-3 ÂL giỗ HT Thích Trí Thủ, 15-10 ÂL lễ hiệp kỵ Chư Hương Linh thờ trong Chùa

 

PHỔ MINH

 • Địa chỉ : 2 Thiên Lộ Dương
 • Điện thoại: (08) 8.945049
 • Năm thành lập : 1934
 • Hệ phái : NAM TÔNG
 • Năm trùng tu : 1981
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử – Trụ Sứ của cố HT Thích Bửu Chơn
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : 1960-1979 : HT Thích Bửu Chơn (Nguyên Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam)
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Tâm

 

 

PHƯỚC HÒA

 • Địa chỉ : 6 Thiên Lộ Dương
 • Điện thoại: (08) 8.954592
 • Năm thành lập : 1959
 • Người sáng lập : SB Thích nữ Thiện Phước, SB Thích nữ Thích NS Thích nữữ Thiện Nhàn
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1988, 1998
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Thiện Phước, SB Thích nữ Thiện Nhàn
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhật Nhẫn
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-5 ÂL giỗ SB Thích nữ Thiện Phước, 29-11 Âl giỗ SB Thích nữ Thiện Nhàn

 

TRÚC LÂM

 • Địa chỉ : 76/60 Nguyễn Thượng Hiền
 • Điện thoại: (08) 8.410758
 • Năm thành lập : 1967
 • Người sáng lập : TT Thích Châu Tòan
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Văn phòng BĐDPG quận Gò Vấp nhiệm kỳ V
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Châu Tòan, HT Thích Đồng Bổn
 • Viện Chủ : HT Thích Đồng Bổn
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Tịnh Thành
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-5 ÂL giỗ TT Thích Châu Tòan

 

 

TỪ QUANG

 • Địa chỉ : 63 Trần Bình Trọng
 • Điện thoại: (08) 8.431499
 • Năm thành lập : 1953
 • Người sáng lập : HT Thích Hộ Giác
 • Hệ phái : NAM TÔNG
 • Năm trùng tu : 1993
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hộ Giác, HT Thích Pháp Thắng, ĐĐ Thích Thích Minh Châu, ĐĐ Thích Viên Hạnh, ĐĐ Thích Pháp Tuệ
 • Quản tự : Ban Hộ Tự – ĐĐ Thích Hộ Bảo, Trưởng Ban
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-3 ÂL giỗ HT Thích Hộ Giác, 6-7 Âl giỗ HT Thích Pháp Thắng

 

Tịnh Thất VIÊN MINH

 • Địa chỉ : 4 Thiên Lộ Dương
 • Năm thành lập : 1998
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Nhật khương

 

Phường 3

 

BẢO LONG

 • Địa chỉ : 818/27/7 Lê Lợi
 • Năm thành lập : 1822
 • Người sáng lập : Bà Nguyễn Thị Mẹo
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Thuộc dạng Chùa Cổ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Võ Văn Kim, Yết ma Thích Thiện Khai
 • Quản tự : Ban Hộ Tự
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-3 ÂL giỗ HT Võ Văn Kim, 6-9 ÂL giỗ Yết ma Thích Thiện Khai

 

GIÁC THÔNG

 • Địa chỉ : 820/80120 A Nguyễn Kiệm
 • Năm thành lập : 1961
 • Người sáng lập : Yết ma Thích Thiện Thông
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1968, 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Yết ma Thích Thiện Thông
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Trung

 

LỤC THÔNG

 • Địa chỉ : 123/258 Nguyễn Kiệm
 • Năm thành lập : 1962
 • Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Văn Sanh và Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1993
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hạnh Lý

 

Tịnh Xá NHƯ LAI

 • Địa chỉ : 117/882A Nguyễn Kiệm
 • Điện thoại: (08) 9.851263
 • Năm thành lập : 1962
 • Người sáng lập : ĐĐ Thích Huệ Quang
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1981
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Quang

 

NGỌC HƯƠNG

 • Địa chỉ : 130/19 Lê Lợi
 • Năm thành lập : 1958
 • Người sáng lập : Sư Thích Giác Hầu
 • Hệ phái : BẮC TÔNG (từ năm 1958, Hệ phái Khất Sĩ)
 • Năm trùng tu : 1996
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Viên Văn

 

Phường 4

 

AN LẠC

 • Địa chỉ : 73/16 Nguyễn Thái Sơn
 • Điện thoại: (08) 9.851061
 • Năm thành lập : Trên 200 năm
 • Người sáng lập : HT Thích Phổ Chiếu (Gia Đá)
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1993
 • Đặc điểm : Thuộc dạng Chùa Cổ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phổ Chiếu, HT Thích Trí Nhẫn, HT Thích Linh Nhạc, HT Thích Thanh Hòa, HT Thích Hạnh Chánh
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Diệu Phương
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-1 ÂL giỗ HT Thích Hạnh Chánh, 17-2 ÂL giỗ HT Thích Trí Nhẫn, 4-3 ÂL giỗ HT Thích Thanh Hòa, 21-12 ÂL giỗ HT Thích Phổ Chiếu

 

GIÁC HOA

 • Địa chỉ : 28 Lê Lợi
 • Năm thành lập : 1955
 • Người sáng lập : NT Thích nữ Như Liên
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Quản tự : Ban Hộ Tự

 

Phường 5

 

NHƯ LAI

 • Địa chỉ : 229A Nguyễn Thái Sơn
 • Điện thoại: (08) 8.941618
 • Năm thành lập : 1920
 • Người sáng lập : HT Thích Hụê Nguyên
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1981, 1999
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Nguyên
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác Thuận
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-7 ÂL giỗ HT Thích Huệ Nguyên

 

Phường 7

 

LONG HUÊ

 • Địa chỉ : 53/525 Nguyễn Thái Sơn
 • Điện thoại: (08) 9.851743
 • Năm thành lập : Khoảng 1798
 • Người sáng lập : Thiền Sư Đạo Thông
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1966, 1972
 • Đặc điểm : Chùa được Nguyễn Ánh Sắc tứ – Chùa Cổ – Có phòng khám bệnh từ thiện và lớp học tình thương
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thiền Sư Đạo Thông, HT Thích Từ Huệ, TT Thích Bổn Viên
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nhật Hiếu
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-2 ÂL giỗ Chư tổ khai Sơn

 

TRƯỜNG THỌ

 • Địa chỉ : 53/524 Nguyễn Văn Nghi
 • Điện thoại: (08) 8.942627
 • Năm thành lập : Thế Kỷ XVIII
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1809, 1996
 • Đặc điểm : Ban đầu có tên là Vĩnh Tưỡng Tự, rồi đổi Pháp Vũ Tự (Cả 2 Chùa đều có SC Thích nữ sắc tứ). Trước ở địa điểm thuộc vùng Chợ Quán ; Sau khi Pháp chiếm Gia Định, Chùa ĐĐ Thíchời về địa điểm hiện nay
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Liễu Kiện, HT Thích Thanh Hiện, HT Thích Trừng Giác, HT Thích Long Thắng, HT Thích Hải Phước
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích Tâm Giác
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-5 ÂL giỗ Tổ

 

Phường 10

 

VĨNH QUANG

 • Địa chỉ : 95/7 Phan Văn Trị
 • Điện thoại: (08) 8.941434
 • Năm thành lập : 1966
 • Người sáng lập : HT Thích Tâm Giác
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1993
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Đàm Nhung

 

Phường 11

 

HUỲNH KIM

 • Địa chỉ : 10/6A Quang Trung
 • Điện thoại: (08)  8.940444 – 8.959923
 • Năm thành lập : 1910
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1962, 1993
 • Đặc điểm : Phật học Viện Huệ Quang và Trường Tiểu học Bồ Đề trước đây (1974) – Có lớp học tình thương, Hội tương tế
 • Viện Chủ : Cố HT Thích Định Quang
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Trí
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-2 ÂL giỗ Tổ

 

 

Tịnh Xá KỲ HOÀN

 • Địa chỉ : 31/8A Thống Nhất
 • Năm thành lập : 1968
 • Người sáng lập : ĐĐ Thích Giác Tiến
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Giác Tiến
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Đào Liên

 

NHỰT QUANG

 • Địa chỉ : 116/6A Thống Nhất
 • Điện thoại: (08) 8.958633 – 9.966216
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : Lê Minh Công (Tỳ Kheo Thích Quảng An)
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1968, 1994
 • Đặc điểm : Chùa của Giới nghệ sĩ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Quảng Minh, ĐĐ Thích Quảng Tường, TT Thích Huệ Tri, ĐĐ Thích Từ Niệm
 • Quản tự : ĐĐ Thích Hồng Minh

 

PHÁP BẢO

 • Địa chỉ : 122/1A Lê Văn Thọ
 • Điện thoại: (08) 8.959483
 • Năm thành lập : 1970
 • Người sáng lập : HT Thích Như Niệm
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1996
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhật Lang
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-9 ÂL và 8-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

 

PHÁP HOA

 • Địa chỉ : 81/1 Quang Trung
 • Năm thành lập : 1971
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1980
 • Quản tự : Tỳ Kheo Thích Nguyên Min, Tri Sự

 

THỚI HÒA

 • Địa chỉ : 75/6A Quang Trung
 • Điện thoại: (08) 8.958613
 • Năm thành lập : 1953
 • Người sáng lập : HT Thích Thiện Chánh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Chánh
 • Quản tự : Tỳ Kheo Thích Minh Lạc, Tri SC Thích nữ ự
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-10 ÂL giỗ HT Thích Thiện Chánh

 

TẾ ĐỘ (GIÁC MINH)

 • Địa chỉ :  33/2 Nguyễn Văn Lượng (Nghĩa Trang Giác Minh)
 • Điện thoại: (08) 8.958142
 • Năm thành lập : 1955
 • Người sáng lập : Giáo hội Tăng Già Bắc Việt tại miền Nam
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1994, 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tâm Châu, HT Thích Đức Nhuận, HT Thích Thế Phùng, HT Thích Thanh Cát, HT Thích Đức Nghiệp, SB Thích nữ Đức Hậu
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Đức Tuấn

 

Phường 12

 

ĐỒNG HIỆP

 • Địa chỉ : 40/6 Quang Trung
 • Điện thoại: (08) 8.958079
 • Năm thành lập : 1960
 • Người sáng lập : HT Thích Minh Nguyện
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Nguyện
 • Quản tự : Ban Hộ Tự – TT Thích Nhựt Thọ, Trưởng ban
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-12 ÂL giỗ HT Thích Minh Nguyện

 

 

GIÁC TÂM

 • Địa chỉ : 54/4 Phạm Văn Chiêu
 • Điện thoại: (08) 9.965649
 • Năm thành lập : 1960
 • Người sáng lập : HT Thích Minh Tâm
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm, SC Thích nữ  Diệu Thơm
 • Quản tự : Tỳ Kheo Thích Đại Thọ, Tri Sự

 

LINH SƠN HẢI HỘI

 • Địa chỉ : 13/81 Phạm Văn Chiêu
 • Điện thoại: (08) 9.967147
 • Năm thành lập : khoảng 1920
 • Người sáng lập : HT Thích Bửu Đăng
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1995
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử (Di tích Cố HT Thích Bửu Đăng)
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bửu Đăng, HT Thích Giác Điền, ĐĐ Thích Quang Hạnh
 • Quản tự : TT Thích Tịnh Thành
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-4 ÂL giỗ HT Thích Giác Điền, 2-9 ÂL giỗ HT Thích Bửu Đăng, 28-12 ÂL giỗ ĐĐ Thích Quang Hạnh

 

 

HUYỀN TRANG

 • Địa chỉ : 7/7 Quang Trung
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : TT Thích Minh Cảnh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1982
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Minh Cảnh
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Diệu Hòa
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-4 ÂL giỗ TT Thích Minh Cảnh

 

VIÊN ÂM

 • Địa chỉ : 2/3A Quang Trung
 • Điện thoại: (08) 8.911100
 • Năm thành lập : 1967
 • Người sáng lập : Phật tử Nguyên Hoàng
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Đặc điểm : Có Phòng Khám bệnh từ thiện
 • Quản tự : Phật tử Nguyên Hoàng
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Tín

 

Phường 16

 

PHỔ MINH

 • Địa chỉ : 450/19 Tổ 26, đường 26/3
 • Điện thoại: (08) 8.948665
 • Năm thành lập : 1961
 • Người sáng lập : HT Thích Trí Dũng
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1983
 • Đặc điểm : Hội Nghĩa Trang Bắc Việt
 • Quản tự : SC Thích nữ  Diệu Nhơn, Tri Sự

 

TIÊN LONG

 • Địa chỉ : 1/29 Thống Nhất
 • Năm thành lập : 1956
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Trân Châu
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1967, 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Trân Châu, NS Thích nữ Như Chính
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Vân
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-6 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Chính, 12-12 ÂL giỗ NS Thích nữ Trân Châu

 

TRIÊM PHƯỚC

 • Địa chỉ : 448/8 đường 26/3
 • Năm thành lập : 1974
 • Người sáng lập : Hội Nghĩa Trang
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Huệ Anh

 

Phường 17

 

CHƯỞNG HUỆ

 • Địa chỉ : 93/1028 đường 26/3
 • Điện thoại: (08) 8.950982
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : SC Thích nữ  Diệu Ân
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Cải gia vị tự
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Diệu Ân

 

KỲ QUANG 2

 • Địa chỉ : 154/4A Lê Hoàng Phái
 • Điện thoại: (08) 8.951014 – 8.941442
 • Năm thành lập : 1957
 • Người sáng lập : HT Thích Thiện Quang cùng Chư Tăng Ni Chùa Kỳ Quang 1
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1968
 • Đặc điểm : Chùa còn có tên là Thanh Châu – có trường nuôi dạy Thanh Thiếu Niên Khiếm Thị – Lớp học tình thương – Có đạo tràng Bát quan trai và Gia Đình Phật tử
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Hạnh, TT Thích Bửu Minh (1938-1975)
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Chiếu
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-10 ÂL giỗ HT Thích Thiện Quang

 

PHỔ CHIẾU

 • Địa chỉ : 93/1023 đường 26/3
 • Điện thoại: (08) 8.952215
 • Năm thành lập : 1972
 • Người sáng lập : Hội Bắc Việt Tương Tế
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1972
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Quảng Tuệ

 

TRUNG NGHĨA

 • Địa chỉ : 99/1111 đường 26/3
 • Điện thoại: (08) 8.951785
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : Dân Làng tạo dựng
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Đặc điểm : Chùa Ông của Làng An Nhơn
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Thiện

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ  Tịnh Ân

Comments are closed.

Thĩnh đĩa miễn phí
 • THỈNH ĐĨA MIỄN PHÍ

 • HỆ THỐNG THƯ VIỆN DIỆU PHÁP ÂM

 • CÁC NGÀY VÍA, LỊCH CHAY & QUÁN CHAY

 • ĐỊA CHỈ CHÙA & PHÒNG PHÁT HÀNH

 • HÌNH ẢNH PHẬT GIÁO