Phường 1

 

PHƯỚC LONG

 • Địa chỉ : 151 lô G Hồ Thị Kỷ
 • Điện thoại: (08) 8.320292
 • Năm thành lập : 1973
 • Người sáng lập : HT Thích Thiện Lực
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Lực (1973-1995)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hậu
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-11 ÂL giỗ HT Thích Thiện Lực

 

VIÊN MINH

 • Địa chỉ : 1/2D Lý Thái Tổ
 • Điện thoại: (08) 8.302901
 • Năm thành lập : 1970
 • Người sáng lập : Cư sĩ Nguyễn Thiệu
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1991, 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Như Đức (1970-1987)
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Tâm
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-11 ÂL giỗ SC Thích nữ Như Đức

 

 

Phường 2

 

BỬU THÀNH

 • Địa chỉ : 73 Hòa Hảo
 • Điện thoại: (08) 8.320643
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : HT Thích Bửu Thanh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Tài

 

VĨNH LONG

 • Địa chỉ : 242/1 Sư Vạn Hạnh
 • Năm thành lập : 1970
 • Người sáng lập : NT Thích Nữ Nhựt Thanh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1980
 • Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Thanh

 

Phường 3

 

GIÁC NGỘ

 • Địa chỉ : 92 Nguyễn Chí Thanh
 • Điện thoại: (08) 8.394121 – 8.300273
 • Năm thành lập : 1947
 • Người sáng lập : Cư sĩ Trần Phú Hữu
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Thanh, HT Thích Nhứt Niệm, HT Thích Thiện Huệ
 • Quản tự : Ban Quản tự – ĐĐ Thích Nhật Từ, Trưởng ban (Trực thuộc Tổ đình Ấn Quang)
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-8 ÂL giỗ HT Thích Thiện Huệ

 

 

PHỤNG SƠN

 • Địa chỉ : 285 Ngô Gia Tự
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : Tăng Đức Bổn
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : HT Tăng Đức Bổn

 

Phường 4

 

BẮC SƠN

 • Địa chỉ : 385 Nguyễn Duy Dương
 • Điện thoại: (08) 8.347364
 • Năm thành lập : 1950
 • Người sáng lập : HT Thích Thanh Đồng
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1972
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thanh Đồng
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1972
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thanh Đồng
 • Quản tự : Ban Hộ Tự
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-4 ÂL giỗ HT Thích Thanh Đồng

 

HƯNG LONG

 • Địa chỉ : 298 Ngô Gia Tự
 • Điện thoại: (08) 8.320071
 • Năm thành lập : Thế Kỷ XIX
 • Người sáng lập : Hội Di Đà Phật tử, HT Thích Huệ Chấn trùng tu lại
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1915, 1993, 2002
 • Đặc điểm : Chùa cổ – Chi Nhánh của môn phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Quảng Nam
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Chấn, HT Thích Bửu Đảnh, HT Thích Pháp Ý, HT Thích Huệ Quý
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Như Tín
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-11 ÂL giỗ Tổ Minh Hải-Pháp Bảo (Tổ Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh), 11-5 ÂL giỗ HT Thích Pháp Ý, 16-5 ÂL giỗ HT Thích Huệ Quý, 6-8 ÂL giỗ HT Thích Bửu Đảnh, 1-10 ÂL giỗ HT Thích Huệ Chấn

 

 

Hội Quán TÂN HƯNG LONG

 • Địa chỉ : 282 Nguyễn Tri Phương
 • Điện thoại: (08) 8.351756
 • Năm thành lập : 1934
 • Người sáng lập : Đức Tông sư Minh Trí
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Nguyên là hội quán T.Ư Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam – Phòng thuốc Nam Phước Thiện – Ngòai ra còn có tên là Chùa Nước Lạnh
 • Quản tự tiền nhiệm : Chánh hội trưởng Huỳnh Văn Dơn và Sơn Kim (1952-1975)
 • Quản tự : Ban Hộ Tự
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-8 ÂL kỷ niệm ngày Đức Tông Sư Minh Trí viên tịch

 

TRẤN QUỐC

 • Địa chỉ : 252 Ngô Gia Tự
 • Điện thoại: (08) 8.354102
 • Năm thành lập : 1930
 • Người sáng lập : Cư sĩ Trần Văn An
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1971, 1994
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Tâm Dung
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích Giác Hải
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-5 ÂL, 12-7 ÂL và 2-9 ÂL giỗ Tổ và lễ Tổ

 

 

TỪ NGHIÊM

 • Địa chỉ : 415-417 Bà Hạt
 • Điện thoại: (08) 8.355304
 • Năm thành lập : 1957
 • Người sáng lập : NT Thích nữ Như Thanh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Danh lam – Trụ sở Ni bộ Bắc Tông miền Nam – Có Phòng phát hành Kinh sách
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Ban giám viện
 • Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Hoa
 • Các ngày lễ lớn trong năm : 8-2 ÂL kỷ niệm Đức Tổ Kiều Đàm Di Mẫu

 

VIÊN QUANG

 • Địa chỉ : 288/612 Nguyễn Duy Dương
 • Điện thoại: (08) 8.393570
 • Năm thành lập : 1965
 • Người sáng lập : NT Thích nữ Phước Hiển
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Phước Hiển

 

 

PHƯỜNG 5

 

Niệm Phật Đường AN KHÁNH

 • Địa chỉ : 473 Hòa Hảo
 • Điện thoại: (08) 8.549791
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử người Hoa
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Quản tự : Ban Hộ Tự

 

 

HUỆ QUANG

 • Địa chỉ : 321/1282 Vĩnh Viễn
 • Điện thoại: (08) 8.531417
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : Ông Đặng Văn Tám
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1972
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Chúc Giáo, HT Thích Bửu Pháp
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Long
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 22-11 ÂL giỗ HT Thích Bửu Pháp

 

 

VẠN HẠNH

 • Địa chỉ : 279/1154 Vĩnh Viễn
 • Điện thoại: (08) 8.579117
 • Năm thành lập : 1950
 • Người sáng lập : HT Thích Giác Ngươn
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1985, 1994
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Giác Ngươn, HT Thích Giác Đạo, ĐĐ Thích Thiện Thuận
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Ngộ
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-1 ÂL giỗ HT Thích Giác Ngươn, 1-9 ÂL giỗ HT Thích Giác Đạo

 

 

VĨNH AN ĐƯỜNG

 • Địa chỉ : 39/2 Nguyễn Tiểu La
 • Điện thoại: (08) 8.561552
 • Năm thành lập : 1951
 • Người sáng lập : Cư Sĩ Mạnh Chơn
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Đặc điểm : Cư sĩ trường trai giữ giới không lập gia đình
 • Quản tự : Cư sĩ Tạ Yêu
 • Các ngày lễ lớn trong năm : 23-5 ÂL, 15-1 ÂL, 15-7 ÂL lễ hội và lễ vía Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu

 

 

Phường 7

 

LINH QUANG

 • Địa chỉ : 30i/H Nguyễn Kim
 • Điện thoại: (08) 8.531102
 • Năm thành lập : 1967
 • Người sáng lập : Phật tử địa phương
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Phương

 

 

PHẬT QUANG

 • Địa chỉ : 217-219 Đào Duy Từ
 • Điện thoại: (08) 8.561989
 • Năm thành lập : 1950
 • Người sáng lập : HT Thích Huyền Dung
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1972, 1992
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huyền Dung, HT Thích Phước Cần
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhật Minh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-4 ÂL giỗ HT Thích Phước Cần, 9-4 ÂL giỗ HT Thích Hồng Minh, 3-6 giỗ HT Thích Bích Liên, 25-6 AL giỗ HT Thích Vạn An, 1-11 ÂL giỗ HT Thích Huệ Quang

 

 

Phường 9

 

Tổ Đình ÂN QUANG

 • Địa chỉ : 243 Sư Vạn Hạnh
 • Điện thoại: (08) 8.354383-8.345143
 • Fax : 8320258
 • Năm thành lập : 1948
 • Người sáng lập : HT Thích Thiện Hòa – Giám đốc Phật học đường Nam Việt, Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già Toàn quốc, Phó Tăng Thống GHPGVNTN
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1954, 1957, 1968
 • Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh – Từ năm 1950-1963 là trụ sở Phật học đường Nam Việt và Giáo hội Tăng giá Nam Việt; Từ năm 1964-1980 là trụ sở viện Hóa Đạo và Viện Tăng Thống GHPGVNTN; Văn phòng Thành hội Phật Giáo Tp.HCM – ĐT : 8.351243; HT Thích Trí Quảng Trưởng Ban Hoằng Pháp T.Ư GHPGVN kiêm Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật Giáo Tp.HCM – ĐT : 8.357437 – Có phòng phát hành kinh sách
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Hữu, HT Thích Thiện Hòa, HT Thích Minh Hạnh, HT Thích Minh Thành
 • Viện Chủ : HT Thích Trí Quảng
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhật Quang
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 20-12 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hoa, 30-12 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hòa, Các ngày lễ lớn của Phật Giáo : Phật Đản, Vu Lan, Vía Phật A Di Đà

 

Tịnh Thất TƯỜNG VÂN

 • Địa chỉ : 260/488 Bà Hạt
 • Điện thoại: (08) 8.395917
 • Năm thành lập : 1986
 • Người sáng lập : SC Thích nữ Dũng Liên
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Dũng Liên

 

Phường 10

 

LINH GIÁC

 • Địa chỉ : 485/29 Lý Thái Tổ
 • Điện thoại: (08) 8.324557
 • Năm thành lập : 1952
 • Người sáng lập : HT Thích Bửu Tịnh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích Bửu Tịnh

 

 

PHÁP HỘI

 • Địa chỉ : 702/105 Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: (08) 8.334029
 • Năm thành lập : 1945
 • Người sáng lập : HT Thích Tắc Nghi, HT Thích Đạt Bình
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1960
 • Đặc điểm : Danh Lam
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tắc Nghi
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích Tắc Tuệ
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-3 ÂL giỗ HT Thích Đạt Bình, 8-11 ÂL giỗ HT Thích Tắc Nghi

 

PHÁP VƯƠNG

 • Địa chỉ : 702/23 Điện Biên phủ
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Roãn

 

Phường 11

 

GIÁC MINH

 • Địa chỉ : 716 Điện Biên Phủ
 • Điện thoại: (08) 8.356723
 • Năm thành lập : 1955
 • Người sáng lập : Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại miền Nam
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1969
 • Đặc điểm : Danh lam – Nguyên là trụ sở đầu tiên của Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại miền Nam
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Đoàn Văn Hoành, HT Thích Đức Nhuận, HT Thích Độ Lượng, HT Thích Đức Nghiệp, HT Thích Thanh Thái, HT Thích Thanh Cát (1955-1996)
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích Đức Nghiệp

 

 

KHÁNH ANH

 • Địa chỉ : 131/12 Ba Tháng Hai
 • Điện thoại: (08) 8.331177
 • Năm thành lập : 1962
 • Người sáng lập : TT Thích Thiện Tánh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1972
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Tánh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL giỗ HT Thích Khánh Anh, Nguyên Thượng Thủ kiêm Pháp Chủ Giáo hội Tăng già NamViệt

 

LINH PHƯỚC

 • Địa chỉ : 158/64 Ba Tháng Hai
 • Năm thành lập : 1941
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Quản tự : Ban Hộ Tự

 

LONG HOA

 • Địa chỉ : 44 Trần Minh Quyền
 • Điện thoại: (08) 8.398283
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : TT Thích Tâm Dung
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Năm 1976-1981 : Trụ sở Ban Liên Lac PGYN quận 10 ; Trú xứ của HT Thích Minh Nguyệt, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh GHPGVN (1981-1985)
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Tâm Dung ; Cố HT Thích Minh Nguyệt, Viện Chủ (1982-1985)
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích Huệ Hiền
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 22-7 ÂL giỗ HT Thích Hồng Tùng, 28-12 ÂL tưởng niệm cố HT Thích Minh Nguyệt viên tịch

 

PHƯỚC HẢI

 • Địa chỉ : 165/17 Ba Tháng Hai
 • Điện thoại: (08) 8.324703
 • Năm thành lập : 1956
 • Người sáng lập : HT Thích Viên Giác – HT Thích Từ Quang
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm thành lập : 1970
 • Đặc điểm : Chùa có thư viện và Phòng khám bệnh từ thiện
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Viên Giác, HT Thích Từ Quang
 • Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Tịnh Nguyện

 

 

Phường 12

 

TỪ ÂN

 • Địa chỉ : 285/T7A Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện thoại: (08) 8.627562
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : Phật tử địa phương
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm thành lập : 1993
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Chánh
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Tri

 

 

VIỆT NAM QUỐC TỰ

 • Địa chỉ : 16B Ba Tháng Hai –
 • Điện thoại: (08) 8.652700 – 8.642470
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : GHPGVNTN
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1993
 • Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hoa
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích từ Nhơn
 • Các ngày lễ lớn trong năm : 15-2 ÂL

 

Phường 13

 

BỬU ĐÀ

 • Địa chỉ : 419/4 Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện thoại: (08) 8.652369
 • Năm thành lập : 1927
 • Người sáng lập : HT Thích Như Xướng
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1963, 1996
 • Đặc điểm : Có tượng Phật bằng đồng nặng 6 tấn, cao 4,4 m
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Như Xướng, HT Thích Trí Nghiêm, TT Thích Như Từ (1927-1996)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Như Thọ
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-1 giỗ HT Thích Như Xướng, 22-2 ÂL giỗ TT Thích Như Từ, 3-11 ẤL giỗ HT Thích Trí Nghiêm

 

Niệm Phật Đường GIÁC HẢI

 • Địa chỉ : 521/49 Cách Mạng Tháng Tám
 • Năm thành lập : 1960
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Niệm

 

HÒA BÌNH

 • Địa chỉ : 419/36 Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện thoại: (08) 8.626697
 • Năm thành lập : 1962
 • Người sáng lập : HT Thích Bình Minh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bình Minh, SB Thích nữ Đàm Tuệ
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Trường
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-11 ÂL giỗ HT Thích Bình Minh

 

Phường 15

 

ĐỊNH THÀNH

 • Địa chỉ : 629/38 Cách Mạng Tháng Tám
 • Điện thoại: (08) 8.657648
 • Năm thành lập : 1955
 • Người sáng lập : HT Thích Nhật Thiện
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1980
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Nhật Thiện
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Lệ Trang
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-7 ÂL giỗ Tổa

Comments are closed.

Thĩnh đĩa miễn phí
 • THỈNH ĐĨA MIỄN PHÍ

 • HỆ THỐNG THƯ VIỆN DIỆU PHÁP ÂM

 • CÁC NGÀY VÍA, LỊCH CHAY & QUÁN CHAY

 • ĐỊA CHỈ CHÙA & PHÒNG PHÁT HÀNH

 • HÌNH ẢNH PHẬT GIÁO