Phường 1

 

Tịnh Xá BỬU QUANG

 • Địa chỉ : 10/24 Mai Xuân Thưởng
 • Năm thành lập : 1960
 • Người sáng lập : Cư sĩ Huỳnh Kim Huê
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Cải gia vi tự
 • Quản tự : Cư sĩ Huỳnh Kim Huê

 

Tịnh Xá KHÁNH HỶ

 • Địa chỉ : 9 Lê Trực
 • Điện thoại: (08) 8.552527
 • Năm thành lập : 1947
 • Người sáng lập : SC Thích nữ Kim Hương
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Năm trùng tu : 1965
 • Đặc điểm : Cải gia vi tự
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Kim Hương
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thiền An
 • Các ngày lễ lớn trong năm : Tháng 1 ÂL Vạn Phật sám, Tháng 10 ÂL lễ Cầu an

 

Niệm Phật Đường VẠN BỬU

 • Địa chỉ : 272 Gia Phú
 • Năm thành lập : 1940
 • Người sáng lập : TT Thích Viên Phú
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1965, 1995
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Viên Phú, ĐĐ Thích Viên Chánh, ĐĐ Thích Viên Nghiêm, ĐĐ Thích Viên Phú
 • Quản tự : Ban Hộ Tự
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-4 ÂL giỗ HT Thích Giác Quang, 24-12 ÂL giỗ HT Thích Viên Phú

 

Phường 3

 

Tịnh Xá ĐẠT QUANG

 • Địa chỉ : 430/5 Gia Phú
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : SC Thích nữ Đạt Không
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Đạt Không
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Đạt Không
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tâm Trí

 

PHÁP HẢI

 • Địa chỉ : 97/23 Phạm Phú Thứ
 • Điện thoại: (08) 8.572598
 • Năm thành lập : 1948
 • Người sáng lập : HT Thích Đạt Thọ
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1949, 1962, 1966, 1990
 • Đặc điểm : Có Ban hộ niệm gồm 20 Phật tử
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Thọ, SC Thích nữ Tắc Phước, HT Thích Hành Nguyện, HT Thích Hiển Pháp (1948-1990)
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Trí Hải

 

 

Phường 4

 

Tịnh Xá BÌNH HÒA

 • Địa chỉ : 356 Phạm Văn Chí
 • Điện thoại: (08) 8.571244
 • Năm thành lập : 1960
 • Người sáng lập : Phật tử An Hàm (Nguyễn Văn Phải)
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1982, 1992
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chiếu Minh

 

PHÁP THÀNH

 • Địa chỉ : 192/14 Phạm Văn Chí
 • Điện thoại: (08) 8.565879
 • Năm thành lập : 1970
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Thành
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Bổn (1970-1989)
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Thành

 

 

Phường 5

 

GIÁC ĐẠO

 • Địa chỉ : 8/11 Minh Phụng
 • Năm thành lập : 1946
 • Người sáng lập : HT Thích Thiện Đạo (Hồng Thạnh)
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1996
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Thạnh (1946-1990)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nhật Tiến

 

Tịnh Thất PHÁP ẤN

 • Địa chỉ : 205 Hậu Giang
 • Năm thành lập : 1968
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Anh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1995
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Anh

 

PHÁP HOA

 • Địa chỉ : 178/37 Phan Văn Khỏe
 • Năm thành lập : 1971
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Như Huệ
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1994, 1995, 1996
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Huệ
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Huệ Tâm

 

PHỔ HUỆ BỬU TỰ

 • Địa chỉ : 181/16 Mai Xuân Thưởng
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : TT Thích Thiện Thọ
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1973
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Thọ
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-1 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Tịnh Thất QUÁN ÂM

 • Địa chỉ : 46/37i Minh Phụng
 • Năm thành lập : 1968
 • Người sáng lập : SC Thích nữ Chiếu Húc
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chiếu Húc

 

SÙNG HƯNG

 • Địa chỉ : 8/19 Minh Phụng
 • Năm thành lập : 1951
 • Người sáng lập : TT Thích Thiện Bửu
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thiện Bửu, TT Thích Thiện Thành, SC Thích nữ Hụê Thiện (1951-1997)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Từ

 

Tịnh Thất TẾ THẾ

 • Địa chỉ : 181/44E Mai Xuân Thưởng
 • Năm thành lập : 1973
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Quản tự : Cư sĩ Dương Quảng Hiệp

 

Tịnh Xá THÍCH CA

 • Địa chỉ : 919C Bến Lò Gốm
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : ĐĐ Thích Ngộ Đạo
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Năm trùng tu : 1995
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Ngộ Đạo
 • Quản tự : Cư sĩ Mạch Mãng

 

Phường 6

 

Tịnh Xá ĐẠI BI

 • Địa chỉ : 101/5 Phạm Đình Hổ
 • Năm thành lập : 1958
 • Người sáng lập : Cư sĩ Huỳnh Bổn
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Quản tự : Cư sĩ Diệp Huỳnh Thái

 

NAM PHỔ ĐÀ

 • Địa chỉ : 117 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 9.692632
 • Năm thành lập : 1949
 • Người sáng lập : HT Thích Thanh Tuyền
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Đặc điểm : Kiến trúc theo lối Trung Hoa
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích Ninh Hùng
 • Các ngày lễ lớn trong năm : 9-1 ÂL vía Ngọc Hoàng, 19-2 vía Quan Âm, 19-6 ÂL vía Quan Âm, 30-7 ÂL vía Địa Tạng, 19-9 ÂL vía Quan Âm, 20-9 ÂL vía Dược Sư, 17-11 ÂL vía Di Đà, 12 ÂL mỗi tháng Cầu an

 

VIÊN THUẬN

 • Địa chỉ : 136/28 Hậu Giang
 • Điện thoại: (08) 8.548687
 • Năm thành lập : 1924
 • Người sáng lập : HT Thích Thiện Hòa
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1992
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Định
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ An Nguyên
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-4 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hòa, 3-12 ÂL giỗ SB Thích nữ Diệu Định

 

 

THIÊN Ý

 • Địa chỉ : 135/95 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.572662
 • Năm thành lập : 1947
 • Người sáng lập : ĐĐ Thích Trí Tuệ
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Năm trùng tu : 1984, 1992
 • Đặc điểm : Cải gia vi tự
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Trí Tuệ (1947-1991)
 • Quản tự : Cư sĩ Liên Phát Vinh

 

TÂY THIÊN

 • Địa chỉ : 219/23 Mai Xuân Thưởng
 • Điện thoại: (08) 9.692228
 • Năm thành lập : 1850
 • Người sáng lập : HT Thích Tắc Châu
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1986
 • Đặc điểm : Điểm ACKH dành cho Chư Ni đã tổ chức liên tục nhiều năm – có Ban hộ niệm và đạo tràng Bát quan Trai
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tắc Châu
 • Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ An Tường
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-6 ÂL và 4-11 Âl giỗ Tổ, 15-11 ÂL giỗ TT Thích Tắc Minh

 

 

Phường 7

 

Tinh Xá GIÁC THÔNG

 • Địa chỉ : 45/16/2 Bình Tiên
 • Điện thoại: (08) 8.541357
 • Năm thành lập : 1966
 • Người sáng lập : SB Thích nữ Tuyền Lan
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990, 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Tuyền Lan, SB Thích nữ Huệ Thành (1966-1994)
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tịnh

 

 

HỒNG THANH

 • Địa chỉ : 32 Lô J Phạm văn Chí
 • Năm thành lập : 1947
 • Người sáng lập : Tu Sĩ Thích Thiện Dõng
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1968, 1985
 • Đặc điểm : Có Ban hộ niệm gồm 20 Phật tử – Cơ sở từ thiện
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Tu Sĩ Thích Thiện Dõng (1947-1985)
 • Quản tự : Cư sĩ Huệ Chương
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-10 ÂL giỗ trụ trì tiền nhiệm

 

Tịnh Xá HỮU TÂM

 • Địa chỉ : 343/46/2A Trần văn Kiểu
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : Thầy Thích Thiện Tâm
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thầy Thích Thiện Tâm (1964-1992)
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ An Nguyệt

 

Tịnh Xá NGỌC CHÁNH

 • Địa chỉ : 45/89 Bìng Tiên
 • Điện thoại: (08) 8.544265
 • Năm thành lập : 1970
 • Người sáng lập : TT Thích Giác Khai
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Khai
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Thành Liên

 

 

Tịnh Xá NGỌC HIỆP

 • Địa chỉ : 350H Trần Văn Kiểu
 • Năm thành lập : 1961
 • Người sáng lập : TT Thích Giác Khai
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Năm trùng tu : 1969
 • Đặc điểm : Tịnh Xá Hòa Hiệp (Cũ)
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Khai, ĐĐ Thích Giác Từ (1961-1976)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Khanh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-1 Âl giỗ Thầy Tổ

 

PHÁP VÂN

 • Địa chỉ : 350/F1 Trần Văn Kiểu
 • Điện thoại: (08) 8.544303
 • Năm thành lập : 1950
 • Người sáng lập : HT Thích Tắc Đức
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1972, 1994
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích Tắc Đức

 

 

THIÊN KHÁNH

 • Địa chỉ : 551/24 Phạm Văn Chí
 • Điện thoại: (08) 8.554095
 • Năm thành lập : 1966
 • Người sáng lập : SC Thích nữ Truyền Nga
 • Hệ phái : HOA TÔNG (1966-1990), KHẤT SĨ (1990 đến nay)
 • Năm trùng tu : 1993
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Truyền Nga (1966-1990)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Vinh

 

 

Tịnh Thất VIÊN QUANG

 • Địa chỉ : 551/30E/3 bis Phạm Văn Chí
 • Năm thành lập : 1985
 • Người sáng lập : SC Thích nữ Chúc Tịnh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chúc Tịnh

 

Phường 8

 

THIÊN ĐỨC

 • Địa chỉ : 69/8 Văn Thân
 • Điện thoại: (08) 8.540763
 • Năm thành lập : 1965
 • Người sáng lập : HT Thích Giác Nguyên
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1994
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Tịnh Trúc (1965-1992)
 • Trụ trì hiện nay : Thích Minh Tánh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-4 ÂL và 25-5 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

 

THIÊN LINH

 • Địa chỉ : 279/22D Bình Tiên
 • Điện thoại: (08) 8.544008
 • Năm thành lập : 1960
 • Người sáng lập : HT Thích Phước Hậu
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1998
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phước Hậu (1960-1992)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Bảo (Lệ Thọ)
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 3-4 ÂL giỗ HT Thích Phước Hậu

 

 

Phường 9

 

ĐỨC QUANG

 • Địa chỉ : 97/7 Nguyễn Đình Chi
 • Điện thoại: (08) 8.546612
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Quản tự : Cư sĩ Trần Thị Liên

 

 

LIÊN HOA

 • Địa chỉ : 361 Lê Quang Sung
 • Điện thoại: (08) 8.549068
 • Năm thành lập : 1957
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử người Hoa
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Quản tự : Cư sĩ Lâm Vi Thị

 

 

PHƯỚC LONG

 • Địa chỉ :
 • Điện thoại: (08) 8.552404
 • Năm thành lập : 1929
 • Người sáng lập : HT Thích Huệ Sanh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1965, 1992, 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Sanh, HT Thích Minh Huệ (1937-1956)
 • Đặc điểm : Có phòng thuốc Phước Thiện trị bệnh miễn phí
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích Thiện Nghĩa
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-3 ÂL giỗ HT Thích Huệ Sanh

 

 

QUAN ÂM Cổ Miếu

 • Địa chỉ : 125/5 Nguyện Phạm Tuân
 • Năm thành lập : 1968
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử người Hoa
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Quản tự : Cư sĩ Vương Thanh Hà

 

TUYỀN LÂM

 • Địa chỉ : 265 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 9.690819
 • Năm thành lập : 1858
 • Người sáng lập : HT Thích Thiện Tín (Nguyễn Văn Thông)
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1971, 1993
 • Đặc điểm : Di tích cổ – Văn BĐDPG Q.6 – Điểm ACKH tập trung dành cho Chư Tăng Q.6, đã tổ chức liên tục trên 10 năm – Đạo tràng Bát quan trai gồm 140 Phật tử – Có 2 lớp giáo lý : Sáng thứ 6 và tối thứ 7
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Tín (Nguyễn Văn Thông), HT Thích Từ Chiếu, HT Thích Trí Châu, TT Thích Trí Khả
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Nghĩa
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-5 ÂL giỗ HT Thích Trí Châu, 18-5 ÂL giỗ HT Thích Thiện Tường

 

Phường 10

 

Tịnh Xá ĐẠI QUANG

 • Địa chỉ : 130/38 Nguyễn Văn Luông
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận 6 quản lý

 

HƯNG MINH

 • Địa chỉ : 101 Lý Chiêu Hoàng
 • Điện thoại: (08) 8.753648
 • Năm thành lập : 1936
 • Người sáng lập : Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1965, 1990
 • Đặc điểm : Nguyên là tổ đình của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
 • Quản tự : Ban Hộ Tự
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-8 ÂL lễ tưởng niêm Đức Tôn sư Minh Trí

 

 

PHÁP HUỆ

 • Địa chỉ : 131B/19 Nguyễn Văn Luông
 • Điện thoại: (08) 8.776350
 • Năm thành lập : 1967
 • Người sáng lập : TT Thích Đạt Minh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1974
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Đạt Minh

 

 

SÙNG LÂM

 • Địa chỉ : 80B Lý Chiêu Hoàng
 • Điện thoại: (08) 8.760755
 • Năm thành lập : 1973
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Quản tự : SC Thích nữ Diệu Tâm

 

 

Phường 11

 

DIỆU PHÁP

 • Địa chỉ : 925/10 Hậu Giang
 • Điện thoại: (08) 8.752131
 • Năm thành lập : 1972
 • Người sáng lập : SC Thích nữ Tĩnh Huê
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Tĩnh Huê
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hồng Bi

 

 

GIÁC CHƠN

 • Địa chỉ : 483B Hậu Giang
 • Điện thoại: (08) 8.776508
 • Năm thành lập : 1945
 • Người sáng lập : HT Thích Chơn Minh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1997
 • Đặc điểm : Có Ban hộ niệm gồm 20 Phật tử
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chơn Minh (1945-1994)
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Quảng Trí
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm :28-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

 

Tịnh Xá KIM CANG

 • Địa chỉ : 24/1A/9 Nguyễn Văn Luông
 • Năm thành lập : 1965
 • Người sáng lập : SC Thích nữ Huệ Nhẫn
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Hụê Nhẫn
 • Quản tự : Cư sĩ Trương Thiếu Anh

 

LIÊN HOA

 • Địa chỉ : 385/17 Hậu Giang
 • Điện thoại: (08) 8.762889
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Mỹ Thiền (Chơn Mỹ)
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990, 1995, 1997
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Mỹ Thiền (Chơn Mỹ) (1963-1985)
 • Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Mỹ Tâm

 

LONG THIỀN

 • Địa chỉ : 228 Nguyễn Văn Luông
 • Năm thành lập : 1958
 • Người sáng lập : Cư Sĩ Mai Văn Chín
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Cải gia vi tự
 • Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Mai Văn Chín
 • Quản tự : Cư sĩ Nguyễn Văn Phước

 

Tịnh Thất QUAN ÂM

 • Địa chỉ : 241/86A Nguyễn Văn Luông
 • Điện thoại: (08) 8.765648
 • Năm thành lập : 1991
 • Người sáng lập : SC Thích nữ Trung Thiện
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Trung Thiện
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-6 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

 

SIÊU LÝ

 • Địa chỉ : 241B/44/37 Nguyễn Văn Luông
 • Điện thoại: (08) 8.761635
 • Năm thành lập : 1970
 • Người sáng lập : HT Thích Tịnh Sự (Huệ Lực)
 • Hệ phái : NAM TÔNG
 • Năm trùng tu : 1973, 1980, 1985, 1990, 1995
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tịnh Sự (1970-1984)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tịnh Thân
 • Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 7-5 ÂL giỗ HT Thích Tịnh Sự, 19-9 ÂL Lễ Dâng y Kathina

 

 

Phường 12

 

Tịnh Thất DƯỢC SƯ

 • Địa chỉ : L30/26/29 Cư Xá Phú Lâm A
 • Năm thành lập : 1973
 • Người sáng lập : Tu Sĩ Thích Thiện Tánh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1983
 • Đặc điểm : Cải gia vi tự
 • Quản tự : Tu sĩ Thích Thiện Tánh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-7 ÂL và 17-11 ÂL giỗ Tổ

 

GIÁC HẢI

 • Địa chỉ : 345/45 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.752861
 • Năm thành lập : 1780
 • Người sáng lập : HT Thích Từ Phong
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1991, 1995, 1998
 • Đặc điểm : Thuộc dạng di tích Chùa Cổ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Phong, Yết Ma Thích Trí Minh, Thủ Tọa Thích Khách Trí, HT Thích Chơn Minh, HT Thích Chơn Mỹ
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Phước
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-12 ÂL giỗ HT Thích Từ Phong

 

Tịnh Xá LỘC UYỂN

 • Địa chỉ : 463-465 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.751155
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : TT Thích Giác Huệ
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Đặc điểm : Giảng đường Lộc Uyển (Cũ) – Có Ban Hộ niệm gồm 50 Phật tử – Có phòng chẩn trị YHDT từ thiện
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Huệ (1964-1970)
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác Tuấn
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL tưởng niệm Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, 13-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

 

Tịnh Xá NGỌC ĐẠO

 • Địa chỉ : 426/41/1 Nguyễn Văn Luông
 • Năm thành lập : 1960
 • Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Liên, NS Thích nữ Liêm Liên (1960-1975)
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thạnh Liên

 

Tịnh Xá NGỌC NHÂN

 • Địa chỉ : N37/1D/62 Cư Xá Phú Lâm A, Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.765539
 • Năm thành lập : 1979
 • Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Nhân
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1987
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Nhân

 

 

PHÁP THẠNH

 • Địa chỉ : 450 Hậu Giang
 • Điện thoại: (08) 8.776956
 • Năm thành lập : 1947
 • Người sáng lập : HT Thích Thiện Khai
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1952, 1957, 1962, 1968, 1981, 1983, 1990
 • Đặc điểm : Di tích lịch sử
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Khai (1947-1973)
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Thông (Viên Tịch)
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-4 ÂL giỗ HT Thích Thiện Khai

 

PHƯỚC HỘI

 • Địa chỉ : 466B Hậu Giang
 • Điện thoại: (08) 8.753387
 • Năm thành lập : 1950
 • Người sáng lập : TT Thích Minh Hội
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Cải gia vi tự – Có Ban hộ niệm khoảng 20 Phật tử
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Hội
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-9 ÂL và 27-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

 

PHƯỚC LÂM

 • Địa chỉ : 628/69 Hậu Giang
 • Điện thoại: (08) 8.760683
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : TT Thích Hạnh Quang
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1997
 • Đặc điểm : Chùa còn có tên là Tịnh Xá Phú Lâm
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Hạnh Quang
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-3 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

 

Điện Thờ QUAN ÂM

 • Địa chỉ : 419/1 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.761151
 • Năm thành lập : 1950
 • Người sáng lập : Ông Đỗ Minh Sinh và Bà Nguyễn Nữ Anh
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Trước đây là hội thờ Quan Âm Phật Bà
 • Quản tự : Hội trưởng Diệu Anh
 • Các ngày lễ lớn trong năm : 19-2 ÂL, 19-6 ÂL, 19-9 ÂL vía Quan Âm

 

 

THẢO ĐƯỜNG THIỀN TỰ

 • Địa chỉ : 335/42 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.756005 – 8.753555
 • Năm thành lập : 1960
 • Người sáng lập : HT Thích Diệu Nguyên
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Năm trùng tu : 1990
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Diệu Nguyên, HT Thích Ngộ Chân (1960-1987)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nhật Tu
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-5 ÂL giỗ HT Thích Diệu Nguyên, 6-7 ÂL giỗ HT Thích Ngộ Chân

 

 

THIÊN TRƯỚC

 • Địa chỉ : 335/52 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.764327
 • Năm thành lập : 1890
 • Người sáng lập : Nguyễn Văn Đoan
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1963
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Giác Thành, TT Thích Từ Chiếu, HT Thích Từ Ngộ, ĐĐ Thích Hiển Thiện
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hiển Hạnh

 

 

THIỀN ĐỨC (Ni)

 • Địa chỉ : 716/1 Hậu Giang
 • Điện thoại: (08) 8.754712
 • Năm thành lập : 1969
 • Người sáng lập : NT Thích nữ Như Huệ, quản lý chùa Từ Nghiêm kiêm giám viện Chùa Dược Sư
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1996
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Như Huệ
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Chơn
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-1 ÂL giỗ NT Thích nữ Như Huệ, 19-6 ÂL giỗ HT Thích Khánh Hòa (Chùa Tuyên Linh)

 

 

TRANG NGHIÊM TÔN TỪ

 • Địa chỉ : 475/10 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.750810
 • Năm thành lập : 1968
 • Người sáng lập : Hội Trang Nghiềm
 • Hệ phái : HOA TÔNG
 • Quản tự : Cư sĩ Trang Chấn Tống

 

 

Phường 13

 

LONG NGUYÊN

 • Địa chỉ : 105 Bà Hom
 • Điện thoại: (08) 8.776974
 • Năm thành lập : 1965
 • Người sáng lập : Cư sĩ Phạm Thị Phương
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1986, 1997
 • Đặc điểm : Có nhóm từ thiện Phước Huệ – Ban hộ niệm khoảng 20 Phật tử
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Thanh, ĐĐ Thích Huệ Hiển, ĐĐ Thích Bửu Giác, ĐĐ Thích Giác Mẫn, NS Thích nữ Tịnh Tâm, HT Thích Hiển Pháp (1965-1986)
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Tắc Nhẫn
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-10 ÂL giỗ vị sáng lập Chùa

 

 

Tịnh Xá NGỌC HÒA

 • Địa chỉ : 13/18 Tân Hòa Đông
 • Điện thoại: (08) 8.753245
 • Năm thành lập : 1964
 • Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Liên
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Năm trùng tu : 1991
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Liên (1965-1988)
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Liên
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-7 ÂL giỗ NS Thích nữ Diệu Liên

 

Tịnh Xá NGỌC LÂM

 • Địa chỉ : 578/1 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.764260
 • Năm thành lập : 1962
 • Người sáng lập : SB Thích nữ Trí Liên
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Năm trùng tu : 1995
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Huệ Liên (1962-1989)
 • Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ An Liên
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-8 ÂL giỗ SB Thích nữ Hụê Liên

 

 

THIỀN LÂM

 • Địa chỉ : 570/2 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.760141
 • Năm thành lập : 1963
 • Người sáng lập : HT Thích Trí Hưng
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1995
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Hưng (1963-1986)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Viên Chánh
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-9 ÂL giỗ HT Thích Trí Hưng

 

 

TRÚC LÂM

 • Địa chỉ : 570/10 Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.763324
 • Năm thành lập : 1965
 • Người sáng lập : ĐĐ Thích Tín Đức
 • Hệ phái : NAM TÔNG
 • Năm trùng tu : 1982, 1992, 1995
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Tín Đức, ĐĐ Thích Giác Lý, ĐĐ Thích Giác Niệm (1965-1982)
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Phúc Hỷ
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-3 ÂL lễ hiệp kỵ Chư trụ trì tiền nhiệm, 08-10 Â: lễ dâng Y Kathina

 

 

Tịnh Xá TRUNG TÂM

 • Địa chỉ : 570/2F Hùng Vương
 • Điện thoại: (08) 8.751839
 • Năm thành lập : 1966
 • Người sáng lập : HT Thích Giác Lý
 • Hệ phái : KHẤT SĨ
 • Năm trùng tu : 1981, 1998
 • Đặc điểm : Giáo đoàn 5 Hệ phái Khất Sĩ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Giác Lý
 • Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác Hà
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-2 ÂL giỗ HT Thích Giác Lý

 

 

Phường 14

 

KIỂN PHƯỚC

 • Địa chỉ : 80/3 Tân Hòa Đông
 • Điện thoại: (08) 8.736146
 • Năm thành lập : Khoảng thế kỷ XVIII
 • Người sáng lập : Tổ Thiệt Thuận-Huệ Chương thuộc phái thiền Lâm Tế đời thứ 35 đặt tên Phước Điền
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Năm trùng tu : 1971
 • Đặc điểm : Chùa còn có tên là Phước Điền, vị trí trước đây ở đường Bà Hom Q.6 ; Năm 1861 bị Pháp đốt cháy, 1863 Thiền sư Liễu Tâm-Mật Đa xây cất lại và đổi tên, tọa lạc tại vị trí ngày nay
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Tổ Tế Viên-Trừng Chiếu, Tổ Liễu Tâm-Mật Đa, Tổ Đạt Sanh-Chánh Minh, Tổ Đạt Bào-Bửu Tuyền, Tổ Đạt Chiếu-Tinh Điện, HT Ngộ Châu-Minh Lý, HT Chơn Tài-Định Huệ, HT Không Mỹ-Bửu Ngọc, HT Giác Thảo-Bửu Chơn
 • Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Thông
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-7 ÂL giỗ HT Thích Bửu Chơn

 

 

Sắc tứ TỪ TÂN

 • Địa chỉ : 23 Tân Hóa
 • Điện thoại: (08) 8.586033
 • Năm thành lập : 1752
 • Hệ phái : BẮC TÔNG
 • Đặc điểm : Di tích cổ – Năm 1752, Tổ Phật Ý xây dựng tại khu chợ Đũi, Cuối thế kỷ XIX dời về điểm hiện nay. Chùa được vua Gia Long sắc tứ
 • Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Tổ Phật Ý-Linh Nhạc, Tổ Thiệt Thành-Liễu Đạt, Tổ Chánh Trực-Tế Tín, Tổ Bổn Giác-Tế Chánh (Tăng Cang Chùa Thiên Mụ), Tổ Quảng Thông-Minh Đức, Tổ Định Huệ-Minh Tài, Tổ Từ Hóa-Như Bằng, Tổ Thiện Thi-Hồng Cử (1952-1978)
 • Trụ trì hiện nay : HT Thích Thiện Thành
 • Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11- 6 giỗ Tổ

One Response to “ĐỊA CHỈ CÁC CHÙA Ở QUẬN 6”

 1. [...] ĐỊA CHỈ CÁC CHÙA Ở QUẬN 6 [...]

Thĩnh đĩa miễn phí
 • THỈNH ĐĨA MIỄN PHÍ

 • HỆ THỐNG THƯ VIỆN DIỆU PHÁP ÂM

 • CÁC NGÀY VÍA, LỊCH CHAY & QUÁN CHAY

 • ĐỊA CHỈ CHÙA & PHÒNG PHÁT HÀNH

 • HÌNH ẢNH PHẬT GIÁO